nieuws

Regels voor brandweer overal gelijk

bouwbreed

Met de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, kortweg het Gebruiksbesluit, stelt het ministerie van VROM landelijk uniforme regels voor brandveiligheid. Daarmee komt een einde aan de wirwar van gemeentelijke voorschriften. Daarnaast wil VROM het aantal gebruiksvergunningplichtige bouwwerken met 80 procent verminderen.

Op dit moment bestaat een wirwar van gemeentelijke voorschriften voor brandveilig gebruik van gebouwen in de lokale bouwverordening. De voorschriften in het landelijke Gebruiksbesluit, dat de gemeentelijke bouwverordeningen vervangt, komen inhoudelijk overeen met de eisen zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die heeft geformuleerd in haar Modelbouwverordening.
Tegelijk schaft VROM de gebruiksvergunningplicht voor bouwwerken waarin meer dan vijftig personen tegelijk verblijven, af. Het ministerie vindt dat de algemene regels, in combinatie met een meldingsplicht, voldoende zijn. Daarnaast behoudt de gemeente de bevoegdheid aanvullende eisen te stellen aan het brandveilig gebruik.

Vrees

De VNG vreest echter dat de brandveiligheid in cafés, discotheken en poppodia onder druk komt. Het nieuwe systeem kent een groot risico voor uitgaansgelegenheden, vinden de gemeenten, omdat ondernemers zelf beoordelen of de brandveiligheid op basis van algemene regels is gewaarborgd. Het ministerie bestrijdt deze mening en wijst erop dat gemeenten na een gebruiksmelding ter plekke kunnen controleren of het bouwwerk en het gebruik daarvan aan de gestelde brandveiligheidseisen voldoet. In september wordt het Gebruiksbesluit besproken in de Ministerraad. Naar verwachting zal het besluit medio 2008 in werking treden.
De gemeenten vinden weinig respons in de Tweede Kamer. CDA en PvdA verwelkomen het nieuwe besluit. “Weg met de willekeur van de lokale brandweercommandant. Weg met de hoge leges voor brandvergunningen”, vindt Tweede Kamerlid voor het CDA Ger Koopmans. Ook PvdA-collega Attje Kuiken is blij dat “overbodige regels” worden geschrapt.

Controle

Koopmans en Kuiken zijn niet bang voor het scenario dat de VNG schetst. “De regels worden niet soepeler”, werpt Koopmans tegen. Volgens Kuiken komt door het vervallen van de controles vooraf capaciteit vrij om de cafés en discotheken te blijven controleren als zij in bedrijf zijn. Dat gebeurt nu te weinig, vindt zij.
Regels voor de brandveiligheid in de horeca liggen gevoelig sinds de brand begin 2001 in het Volendamse café De Hemel. Daardoor kwamen veertien jongeren om. Eerder dit jaar stelde de VROM-Inspectie nog vast dat de brandveiligheid in discotheken te wensen overlaat. Veel zaken nemen het niet al te nauw met het maximum aantal bezoekers.

Reageer op dit artikel