nieuws

Raad van State zet sloopbedrijf Jager volledig stil na protesten

bouwbreed

De Raad van State heeft na een ferm protest van de omgeving een dikke streep gezet door de milieuvergunning van sloopbedrijf Jager uit het Groningse Midwolde. De sloper moet nu wachten op een gedoogbeschikking en alles stilleggen.

De verwerker van bouw‑ en sloopafval heeft een flink probleem, want de oude milieuvergunning is al verlopen. Officieel mag het sloopbedrijf op dit moment niks meer doen en moeten de machines stilstaan, zo weet ook een woordvoerder van Omrin, het moederbedrijf van Jager. Zij wilde niet bevestigen of de bedrijfsvoering nu helemaal stil ligt. “Een radicale stap van de Raad van State. Wij zijn hier helemaal niet blij mee”, aldus de Omrin. Er werken 130 mensen bij het bedrijf uit Midwolde.
Op de lange termijn betekent de intrekking van de vergunning dat het bedrijf niet mag en kan uitbreiden. De Raad kwam tot dit vonnis omdat het bedrijf teveel lawaai produceert en het milieu vervuilt met teveel stof. Het proces was aangekaart door acht partijen, waaronder de gemeente Leek en tientallen omwonenden.
De bodempeiling zou ook niet goed zijn uitgevoerd waardoor er onjuiste gegevens beschikbaar waren. Hoe hoog de schade uiteindelijk zal zijn is niet duidelijk. “Misschien valt het mee”, zegt de woordvoerster hoopvol.

Gedoogbeschikking

Omrin en Jager zijn nu als de wiedeweerga bezig om een gedoogbeschikking los te weken bij de provincie Groningen. Die zou daar niet onwelwillend tegenover staan en zal naar alle waarschijnlijkheid al deze week met een voorlopige vergunning komen. “Dan kunnen we in elk geval weer onze normale activiteiten oppakken.”
De procedure voor een milieuvergunning begint weer van voren af aan. Zo moeten er onder andere nieuwe onderzoeken naar geluid en fijnstof worden verricht.
De vergunning is vernietigd omdat ambtenaren van de provincie in de fout zijn gegaan op enkele belangrijke punten. Het belangrijkste rechtsorgaan vindt onder andere dat er ‘onzorgvuldig’ is omgegaan met de nieuwe milieuvergunning. Met de vergunning zou het sloopbedrijf meer lawaai mogen maken en ook meer bouwafval verwerken. Ook bestond de mogelijkheid om ’s nachts door te werken. Bovendien werd het bedrijf de tijd gegund voor het nemen van maatregelen tegen overlast. Volgens de Raad van State, zo staat in het vonnis, mag dat echter niet.
De vergunning is vorig jaar juli ter inzage gelegd en zou tien jaar geldig zijn. Met de nieuwe vergunning kon Jager onder meer het breken en zeven van steenachtige materialen en het sorteren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval op de werkplaats van het bedrijf in Midwolde doorzetten.
Jager wilde hiermee ook uitbreiden. Zo zou er – in plaats van een stationaire puinbreker – een mobiele puinbreker op het terrein komen te staan. “Dat houdt meer geluid in en dat is niet goed onderzocht”, beaamt de Omrin-woordvoerder.

Reageer op dit artikel