nieuws

Pretpark Tongeren Ooit na twee maanden failliet

bouwbreed

De Belgische variant van pretpark Land van Ooit is na twee maanden al weer failliet. Het complex in Tongeren is opgezet in publiek-private samenwerking met bouwbedrijf Strabag.

Op 15 juni was Strabag België in jubelstemming. Eindelijk ging park Tongeren Ooit open, de Romeinse knipoog van de oudste stad in België. Niet dat de bouw zo veel tijd kostte: amper tien maanden. Maar hoeveel inspanningen vergde het binnenhalen van alle noodzakelijke vergunningen.
Tongeren Ooit is het product van de samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, het Tongerse gemeentebedrijf, Strabag en exploitant Dea Dia. Van overheidszijde is 13 miljoen euro in het project gestoken. De totale investeringskosten bedragen 23 miljoen euro. De eigendommen van Tongeren Ooit zijn ondergebracht bij de vennootschap Plinius Vastgoed.
Achter de naam van vennootschap Dea Dia schuilt uitbater Marc Taminiau. De gestruikelde ex-exploitant van het Land van Ooit in Drunen leek in België een herkansing te krijgen. Van meet af aan stapelden de moeilijkheden zich echter op. Taminiau verwijt Strabag onbehoorlijk werk te hebben geleverd. De ondernemer weigert daarom huur te betalen. Ook leveranciers konden naar hun centen fluiten.
Taminiau klaagde dat de fundamenten van zowel de gebouwen als de overeenkomst goed moeten zijn alvorens verder te kunnen gaan met de over zeven jaar te starten tweede fase. In de planning zit dan de komst van een hotel en een zwembadcomplex. Volgens burgemeester Carmen Willems van Tongeren heeft de klagende exploitant geen been om op te staan. Taminiau ondertekende immers het opleveringscontract en verklaarde zich uitdrukkelijk akkoord met de uitvoering van de werken.

Doorstart

De gemeente Tongeren stuurt aan op de doorstart van het pretpark met een andere exploitant. Het faillissement is aangevraagd door Taminiau. De exploitant kampt nog met de naweeën van diverse gedwongen bedrijfsbeëindigingen in Nederland.
Stukken van de rechtbank van koophandel in Tongeren tonen aan dat kort na de start zaken rond de vennootschap Dea Dia zijn veranderd. In juli werd 750.000 euro onttrokken aan het maatschappelijk kapitaal, in ruil voor vrijwel hetzelfde bedrag aan de gebruiksrechten op beeld- en woordmerken. Een strafklacht is ingediend vanwege het ontvreemden van overheidsgelden. De statutaire zetel van Dea Dia is deze maand onverwacht verplaatst van Tongeren naar Antwerpen. In het hoogseizoen bood Tongeren Ooit werkgelegenheid aan 130 personen. Het management werkt met de gemeente Tongeren nauw samen om een geslaagde doorstart mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel