nieuws

Omgevingsvergunning vraagt veel meer tijd

bouwbreed Premium

Minister Cramer (VROM) houdt vast aan het uitstel van de omgevingsvergunning tot 1 januari 2009. Wel wil ze gemeenten en bedrijven helpen die alvast op basis van het vereenvoudigde vergunningstelsel willen gaan werken.

Uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer valt op te maken dat Cramer het niet verantwoord vindt om de invoeringsdatum van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) weer te vervroegen naar 2008. Volgens Cramer neemt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog de nodige tijd in beslag. Daarnaast hebben de betrokken overheden en vergunningaanvragers nog geruime tijd nodig om hun organisatie op de nieuwe werkwijze af te stemmen, aldus de minister.
De brief van Cramer volgt op de kritiek van met name de CDA-fractie in de Tweede Kamer over het besluit van VROM om de omgevingsvergunning opnieuw een jaar uit te stellen en de invoeringsdatum op te schuiven naar 1 januari 2009. Het nieuwe vergunningenstelsel, waarbij veel voor de bouw belangrijke vergunningen op een hoop worden geveegd, zou aanvankelijk al begin dit jaar worden ingevoerd. In afwachting van de parlementaire behandeling besloot het vorige kabinet al tot een jaar uitstel, waar Cramer een paar maanden geleden tot ergernis van het CDA nog een jaar aan toevoegde.

Spoed

De aankondiging van dit nieuwe uitstel volgde enkele maanden nadat Bouwend Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW opriepen tot spoed met het nieuwe vergunningenstelsel. Bouwers zijn groot voorstander van de omgevingsvergunning.
Cramer schrijft nu dat het vooral belangrijk dat gemeenten meer tijd krijgen om hun ict-werkwijze af te stemmen op de nieuwe omgevingsvergunning. De minister wijst er in haar brief op dat de lagere overheden ook bij de Tweede Kamer aandacht hebben gevraagd voor voldoende tijd voor de invoering.
Volgens de minister hoeft het uitstel geen vervelende gevolgen te hebben voor gemeenten en bedrijven die wel al op basis van het nieuwe stelsel aan de slag willen gaan.
Cramer juicht initiatieven waarbij de vergunningen voor bouw, reclame, inrit, kap en sloop via internet al elektronisch in samenhang kunnen worden aangevraagd naar eigen eigen zeggen toe. VROM zal “zulke voortvarendheid” zo veel mogelijk faciliteren, aldus de minister.
De initiatieven voor de aanvraag en behandeling van vergunningen via internet van deze “kopgroep” van gemeenten en bedrijven zijn voor VROM ook belangrijk, zo blijkt uit de brief. “Hiermee wordt de landelijke ICT-voorziening stap voor stap ingevoerd wat risico’s vermindert”, aldus Cramer.

Reageer op dit artikel