nieuws

Natuur en milieu hoog in vaandel Wienerberger

bouwbreed

Natuur en milieu zijn belangrijke pijlers voor Wienerberger. Daar gaat de producent van keramische producten ver in. Van de grondstoffenwinning via de productie van pannen en stenen tot de nazorg van wingebieden; alles wordt in de gaten gehouden.

“Wienerberger gelooft in duurzaam bouwen. Niet alleen door het leveren van kwaliteit, maar ook door milieubetrokken handelen. Duurzaamheid begint bij milieuvriendelijke kleiwinning. En het is doorgevoerd in een milieubewust productieproces”, verklaart co ö rdinator natuur en bouwen Leen de Jong.
Afkomstig van het Wereld Natuur Fonds waar hij zich bezig hield met Wetlands en dus ook met het programma Leven Rivieren, hakt De Jong al jaren met het bijltje van het omzetten van grondstofwinplekken naar natuur.
“Een groot deel van de regionale klei komt uit winningen in eigen beheer. De laatste tien jaar hebben die projecten vrijwel allemaal geresulteerd in nieuwe natuur. Dat is niet alleen goed voor de natuurontwikkeling in ons land, maar er komt zo ook meer ruimte voor de opvang van hoogwater. Daardoor is Nederland op langere termijn beter opgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering”, aldus De Jong.

Steenfabrieken

Het beleid van de overheid is er al jaren op gericht de primaire grondstoffenwinning te verminderen. Secundaire winningen, waarbij de grondstof vrijkomt bij een project dat een ander doel heeft, worden daarom steeds belangrijker. “Dan is het jammer dat bij grote projecten als hsl-zuid en de Betuweroute Rijkswaterstaat de vrijkomende klei weggooit in plaats van aan te bieden aan steenfabrieken. Wienerberger had het graag willen hebben, maar Rijkswaterstaat vond het te lastig”, zegt De Jong.

Vergunningen

Ook als klei niet uit eigen winning wordt ingekocht, bekijkt de keramiek-producent of bij de winning wordt voldaan aan alle regels en eisen die aan de winning worden gesteld. Zo betreft de klei uit het buitenland vooral Westerwaldklei uit Duitsland. De vergunningen daar lijken als twee druppels water op die in Nederland. “De handel moet bij verkoop aan ons kunnen aantonen dat aan de voorschriften van vergunning is voldaan. En ook in Duitsland wordt een terrein na be ë indiging meestal heringericht als recreatiegebied”, weet De Jong.
Ook in het productieproces houdt Wienerberger rekening met het milieu. Zo wordt er nogal wat water gebruikt voor het soepel maken van de klei en het schoonmaken van de machines. Toch is het verbruik slechts gering omdat het in een gesloten systeem wordt toegepast. Na zuivering wordt het gewoon weer gebruikt.
De producten zelf worden uit-en-te-na getest. Daarbij wordt gekeken naar uitloging, levensduur en h ergebruik.

Reageer op dit artikel