nieuws

Kamervragen over kinderarbeid in natuursteen

bouwbreed

Het CDA wil weten of de overheid bij de aanbesteding van Rijksinfraprojecten kijkt of de gebruikte materialen gemaakt zijn door kinder- en slavenarbeid.

Tweede Kamerleden Ger Koopmans en Antoinette Vietsch van het CDA stellen daarover vandaag Kamervragen aan VROM-minister Cramer en verkeersminister Eurlings.
De twee parlementariërs reageren hiermee op een onderzoek van Stedelijk Interieur, een vakblad voor ontwerp en beheer van de openbare ruimte. Hierin wordt geclaimd dat Nederlandse gemeenten die natuursteen kopen voor de aanleg van pleinen en straten zich niet bezighouden met de herkomst van het materiaal. Terwijl dit veelvuldig door kinderen uit Azië onder erbarmelijke omstandigheden wordt gemaakt. Volgens deskundigen gaat het hier om regelrechte kinderarbeid.
Koopmans is onthutst door het artikel. Hij wil snel van Cramer en Eurlings weten hoe het zit met de Rijksoverheid. Zo wil hij antwoord op de vraag of er ook wordt gekeken naar sociale omstandigheden,wanneer de Rijksgebouwendienst materialen gebruikt. Koopmans en Vietsch willen weten of de twee verantwoordelijke ministers van plan zijn om voor alle projecten dergelijke eisen te formuleren.

Rijksgebouwendienst

“Natuursteen wordt veel gebruikt. Ik wil weten hoe duurzaam de Nederlandse overheid omgaat met deze materie. Daarbij moet worden gekeken naar de grote infrastructurele werken en de gebouwen die de Rijksgebouwendienst onder zijn hoede heeft”, zo licht hij toe. Het CDA vindt dat het niet zo kan zijn dat de overheid gebruik maakt van materiaal dat door kinderarbeid is gemaakt. Koopmans zegt dat de ministeries dit ook naar buiten brengen tegenover lagere overheden.
Volgens het vakblad voldoet negentig procent van het natuursteen uit Azië niet aan de internationale normen voor arbeidsomstandigheden. Maar voor veel Nederlandse gemeenten vormt dat geen belemmering het product te kopen, schrijft het blad.
Uit interviews met deskundigen blijkt dat kinderarbeid, erg lage lonen en verkapte slavernij veel voorkomen in Chinese en Indiase natuursteengroeves. In totaal lijden zo miljoenen mensen onder slechte arbeidsomstandigheden. Eén van de oorzaken is het feit dat afnemers zo min mogelijk willen betalen voor natuursteen. In Nederland zijn gemeenten grote afnemers van natuursteen uit Azië.
Het vaktijdschrift hield een enquête onder openbare-ruimteprofessionals van onder andere gemeenten. De conclusie was dat bijna tweederde van de ondervraagden niet weet of de gekochte natuursteen aan de duurzaamheidseisen voldoet. De helft van deze respondenten geeft aan dat dat echter geen reden is om de steen niet te kopen, aldus Stedelijk Interieur.

Geschokt

Hoofdredacteur Jan-Willem Wesselink schrijft geschokt te zijn door deze resultaten. “Het is natuurlijk goed dat we mooie producten gebruiken om de openbare ruimte in te richten, maar het kan niet zo zijn dat mensen aan de andere kant van de wereld daarvoor moeten boeten.” Hij pleit voor meer toezicht en een onafhankelijk keurmerk voor natuursteen. Als dat gebeurt zal dat consequenties hebben voor de prijs.
Vanaf 2010 moet de overheid de helft van het inkoopvolume, uitgedrukt in euro’s, duurzaam doen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels