nieuws

IPO slaat alarm over woningbouwtempo

bouwbreed

De provincies slaan alarm over het tempo van de woningbouwproductie. De mede-overheden vrezen voor vertraging en denken dat de woningproductie nog verder onder druk komt te staan als de corporaties inderdaad gedwongen worden miljarden van hun vermogen af te staan.

In een verklaring uit het Inter Provinciaal Overleg stevige bedenkingen bij de heffing waarmee het kabinet drie miljard euro van het corporatievermogen wil afromen. Met dit plan dreigt het kabinet zijn eigen woningbouwambities te doorkruisen, is de boodschap. Vrees is immers dat de sociale huisvesters minder gaan investeren als het kabinet een greep in de corporatiekas doet. De kritiek van de provincies sluit aan bij die van de gemeenten.
Het kabinet wil dat er jaarlijks 80.000 tot 100.000 nieuwe woningen komen. De provincies betwijfelen sterk of dat gehaald wordt. “Het is nog lang niet zeker of er voldoende en de juiste woningen op de juiste plaats komen”, stellen ze.
Op basis van hun jaarlijkse inventarisatie van de gemeentelijke plancapaciteit maken ze zich ernstig zorgen over het bouwtempo in met name Zuid-Holland, Utrecht, het Noordoosten en Zuidoost-Brabant.

Plancapaciteit

De regio’s hebben onvoldoende plancapaciteit beschikbaar waarmee het uiterst onzeker is of ze in de periode 2005-2009 wel voldoende woningen kunnen bouwen. De regio Holland-Rijnland is het absolute dieptepunt. De regio moet tot 2009 nog ruim 11.000 woningen bouwen, maar heeft maar plannen voor 2000 woningen. Ook elders ligt er vertraging op de loer. Drie regio’s hebben maar net voldoende plancapaciteit en komen direct in de problemen als er een plan uitvalt. Andere regio’s hebben hun zaakjes wel op orde; het overschot aan plannen daar zorgt er voor dat er landelijk gezien op het eerste gezicht niet veel aan de hand lijkt te zijn.

Tempo

Op basis van de realisatiecijfers zien de provincies meer beren op de weg. Ze merken op dat het aantal woningen dat aan het begin van de periode 2005-2009 in de gemeenten werd opgeleverd ver onder het jaarlijkse gemiddelde lag waardoor er nu flink tempo moet worden gemaakt. Het IPO vindt het positief dat er afgelopen jaar bijna 80.000 woningen zijn gebouwd. “Zorgelijk is dat in een aantal regio’s de komende jaren hogere aantallen nodig blijven, hetgeen moeilijker te realiseren is.”
Het sombere geluid van de provincies komt kort na de verschijning van de Thermometer koopwoningen. De Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemers voorziet daarin een daling van de woningproductie richting 60.000 in 2009 vanwege een forse stijging van de bouwkosten.
Een woordvoerder van minister Vogelaar liet gisteren weten dat de bewindsvrouw zich ook zorgen maakt over het bouwtempo. “We gaan nader analyseren wat er aan de hand is en wat wij daaraan kunnen doen.” VROM wil hangende de onderhandelingen tussen Aedes en het kabinet niet ingaan op de aanzwellende kritiek op de mogelijke heffing.
Op pagina 2:
Corporaties op de barricade
tegen Haagse heffing.

Reageer op dit artikel