nieuws

Heinenoordtunnel veiliger en droger

bouwbreed

De Heinenoordtunnel moet met een nieuw wegdek en een serie voorzieningen voor opvang en afvoer van regenwater definitief verlost zijn van wateroverlast. Grote batterijen ventilatoren maken de tunnel veilig genoeg voor de toekomstige Europese tunnelwet.

Het water kwam de afgelopen jaren van alle kanten de Heinenoordtunnel in. En dat was te merken: vorig jaar moest enkele keren een buis voor het verkeer worden afgesloten omdat de tunnel op het diepste punt vol stond met water. “De tunnel is diep en steil. Bij wolkbreuken kon de pompkelder alle water niet snel genoeg verwerken”, aldus projectleider Ron Veenstra (Rijkswaterstaat).
Plaatsing van extra pompen buiten de tunnel is slechts een van de maatregelen. Rijkswaterstaat heeft vooral geïnvesteerd in het buitenhouden van het water. In de eerste plaats zijn de opvangroosters aan de tunnelopeningen sterk vergoot. Die stamden nog uit de tijd dat er fietsen door de tunnel gingen. Veenstra: “Ook racefietsen met heel smalle bandjes moesten over die roosters kunnen. Ze zaten helemaal verstopt.”
Tevens is onder de asfaltconstructie, die compleet is vervangen, een nieuw drainagesysteem aangebracht. Het wegdek in de open tunnelbak is voorzien van een 6 centimeter dikke laag zoab, die zorgt voor waterberging. Hoofdaannemer KWS Infra heeft in het nieuwe wegdek schuine vlakken uitgezaagd, die vervolgens zijn voorzien van dicht asfalt (sprayvlakken). Deze dichte vlakken dwingen regenwater dat van buiten de tunnel in komt naar de zijkanten, waar het in de bestaande riolering wordt afgevoerd. Soortgelijke sprayvlakken zijn aangebracht buiten de open tunnelbak. Aan weerszijde van de tunnel is in het begin van de open tunnelbak een extra kunststof goot aangebracht, het water wordt hier opgevangen en naar de nieuwe pompenputten aan weerszijden van de tunnel afgevoerd.
Het water kwam ook van beneden en opzij. De veertig jaar oude, afgezonken tunnel lekte spanningswater op de voegen tussen de tunnelmoten. Vooral in de winter ontstonden door krimp lekkages, die bij zware vorst het wegdek konden veranderen in een glijbaan. Alle voegovergangen zijn daarom vervangen door stalen klauwprofielen met rubberen slabben, die krimpen en uitzetten mogelijk maken. Een tussenlaag van fijn zoab zorgt dat spanningswater dat toch nog binnenkomt, niet meer op het wegdek terechtkomt. “Het af te voeren water is door deze aanpassingen voor de bestaande installatie in de tunnel gehalveerd”, schat Veenstra.

Tunnelwet

In verband met tunnelrampen in Zwitserland en Oostenrijk staat een nieuwe Europese tunnelwet op stapel. Ook dat vereiste aanpassingen in de Heinenoordtunnel.
Onderdeel daarvan zijn de grote batterijen nieuwe ventilatoren bij de tunnelingangen. Zij zorgen bij brand voor voldoende zuurstof in de tunnel. De 29 nieuwe ventilatoren hebben samen bijna tien maal meer vermogen dan de bestaande. “Als die samen gaan blazen, wordt het nog lastig om de tunnel in te komen”, grapt Veenstra. De ventilatoren kunnen individueel worden aangestuurd. Een computergestuurd prestatiemeetsysteem meet met behulp van sensors of de beluchting in de tunnel in balans is. Constateert de computer dat op een bepaalde plaats te weinig zuurstof is, dan regelt het systeem dat nabijgelegen ventilatoren zorgen voor toevoer van extra lucht. Dat gebeurt ook in noodsituaties: zo blijven de ventilatoren bij brand gegarandeerd nog ten minste twee uur functioneren. Het systeem controleert ook continu de luchtvervuiling. Bij een ophoping van uitlaatgassen gaat een ventilator blazen.
Vluchtwegverbetering is een andere ingreep. De scheidingswand tussen de twee tunnelbuizen bevat weliswaar zeven nooddeuren, maar wie daar in de oude situatie tijdens een calamiteit doorheen vluchtte, kwam aan de andere kant van de deur meteen midden tussen het snelverkeer terecht. De deuren kunnen open als de Verkeersmanagementcentrale de tunnelbuis voor alle verkeer heeft afgesloten. Door het verleggen van de rijstroken is in beide buizen over de volle 600 meter een vluchtweg gecreëerd van 1,25 meter, achter een zware betonnen barrier.
Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het werk begin 2008 af is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels