nieuws

Haagse ringweg kost bijna miljard euro

bouwbreed

De aanleg van een ringweg om Den Haag gaat mogelijk 950 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit een voorlopige versie van een structuurplan van Stadsgewest Haaglanden.

De ringweg moet in de toekomst het verkeer dat van buiten de stad naar Den Haag komt, sneller naar de bestemming leiden. Het grootste deel van de ring komt op bestaande wegen. Deze wegen moeten worden ‘opgewaardeerd’, aldus het rapport. Ook worden enkele tunnels aangelegd, zoals de Hubertustunnel in het westen van de stad.
Het beginpunt zou op de A4 bij afslag Wateringen moeten zijn. Van daaruit loopt de ring naar Kijkduin en zal de Internationale Ringweg, zoals hij wordt genoemd, naar het Hubertusviaduct lopen. Uiteindelijk zal de weg aangesloten worden op de Hubertustunnel.
Verbreding van de wegen is niet echt een optie. Om de doorstroming van het verkeer goed te laten verlopen worden kruisingen met stoplichten vervangen door viaducten.

Impuls

Met de Internationale Ringweg probeert Den Haag de bereikbaarheid van de internationale organisaties die er zitten te verbeteren. De verwachting is dat de aanleg de stad een flinke economische impuls geeft.
De bereikbaarheidsproblemen van Den Haag hebben in elk geval de aandacht van minister Eurlings (verkeer). Vlak voor het zomerreces maakte hij in de Tweede Kamer duidelijk dat hij de slechte toegang tot de stad erg kwalijk vindt en begrip had voor de klachten hierover. “De stad heeft een specifiek probleem omdat het in tegenstelling tot andere grote steden geen ringweg heeft.”
Een ander plan om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, is het zogenoemde Trekvliettracé. Deze weg moet het knooppunt Prins Clausplein en het bedrijventerrein Binckhorst met elkaar verbinden. De weg is gedeeltelijk ondergronds gepland. De kosten worden in hetzelfde rapport geraamd op 650 miljoen euro.
In de bestuurlijke raadpleging staat dat de luchtkwaliteitsproblematiek flink speelt in Den Haag en Delft. Een aantal gemeenten werkt momenteel aan milieuzoneringsplannen.
Het stadsgewest Haaglanden verwacht dat een aantal bestaande lucht- en geluidskwaliteitsknelpunten in de regio gesaneerd gaan worden. Tot 2020 kost dat 50 miljoen euro, zo verwacht het Stadsgewest.

Reageer op dit artikel