nieuws

Gouden Bodem Friesland weer in de gratie

bouwbreed Premium

Tadema Bouwbedrijven uit Leeuwarden geeft de gemeente Wymbritseradiel drie ton als het aan de slag mag op eiland ‘Oer de Greft’ bij Heeg. Daar wil het bedrijf twaalf recreatiewoningen bouwen. Al sinds de jaren negentig zijn partijen onder de naam Gouden Bodem Beheer bezig met plannen voor het recreatie-eiland. Zij wilden een jachthaven en leisurecomplex op het eiland realiseren, waar ook inwoners van het dorp gebruik van zouden mogen maken. Door problemen over verdeling van gronden, geld en andere zaken bleef het project beperkt tot het aanbrengen van de fundering van het complex.

Tadema Bedrijven, meerderheidsaandeelhouder in het project, wil verder met zijn deel van de plannen. Daarmee wordt het laatste stuk braakliggende grond van het eiland benut. Als de gemeente akkoord geeft, verwijdert het bouwbedrijf de restanten van het complex. ,,Zand erover, letterlijk en figuurlijk”, zegt Hans Tadema, algemeen directeur.

Reageer op dit artikel