nieuws

Filevrije A4 geheel privaat aangelegd

bouwbreed

Gegarandeerd filevrij van Rotterdam naar Antwerpen rijden. Het kan zodra minister Eurlings (verkeer) instemt met het doortrekken van de A4 in de Hoekse Waard en tol mogelijk maakt. De privaat geëxploiteerde weg is bestempeld als kansrijke pps en streeft naar een minimum aan overheidsbemoeienis.De A4-corridor is daarmee een buitenbeetje. Bijna geruisloos krijgt het project toch steeds meer vorm. Zeven marktcombinaties zijn al aan het rekenen en tekenen aan de weg en kunnen de eindrapportage voor de marktverkenning uiterlijk 3 september inleveren. Politieke besluitvorming is niet simpel, want in plaats van een standaard rijksbijdrage is ruimte nodig om tol te heffen. Het project, met een investering van 1,3 miljard euro (excl. btw) voor nieuwbouw en nog eens 1,5 miljard euro voor onderhoud van bestaande wegen, staat dan ook niet in het MIT-projectenboek. Politiek-bestuurlijk heeft dit grote consequenties omdat de overheid zich bij besluiten over infrastructuur moet beperken tot de hoofdlijnen. Het is een unicum als een snelweg wordt aangelegd zonder intensieve bemoeienis van Rijkswaterstaat.”Er is geen geld van het Rijk nodig voor aanleg, dus ook geen budget in het MIT”, licht projectdirecteur Huub van Zwam toe. Hij vindt het wel een bijzondere gedachte dat politieke discussies over aanlegbudgetten achterwege blijven en de overheid zich alleen bemoeit met ruimtelijke ordening, eisen aan inpassing en milieuvraagstukken. Het project kan eind volgend jaar in de markt worden gezet als de minister daarvoor opdracht geeft. Daarbij is het nog de vraag hoe een private weg past bij de landelijke kilometerprijs. De minister en Tweede Kamer moeten nog besluiten of er tol komt bovenop een kilometerprijs.De exploitant is dan verantwoordelijk voor aanleg, doorstroming en onderhoud in ruil voor tol. De exploitatie kan voor veertig jaar vastliggen. Uit onderzoek is gebleken dat 1 euro per passage onvoldoende is om de kosten te dragen. Daarom tekent Van Zwam aan dat tolheffing ook nodig is op het bestaande tracé richting Antwerpen en daarvoor is een wetswijziging nodig. “Het loont niet om alleen tol te heffen op het nieuwe deel van de A4 tussen Hoogvliet en Klaaswaal in de Hoekse Waard.” Het is de bedoeling de verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen gegarandeerd filevrij te maken. De primaire doelgroep is het vrachtverkeer tussen de havens. Arcadis heeft in een eerder stadium al een plan uitgewerkt met speciale stroken voor vrachtwagens. Naast betere bereikbaarheid is verbetering van de leefbaarheid het doel. In welke mate deze combinatie ook financieel aantrekkelijk is, moet nog blijken. Van Zwam is desondanks zeer optimistisch over de mogelijkheden van deze geïntegreerde aanpak. Zeven marktpartijen komen in september met uitgewerkte plannen voor een latere marktuitvraag. De markt heeft zich van begin af aan mogen bemoeien met de plannen in een breed plangebied en ook dat maakt het project uniek. Daarbij wordt voor gebiedsontwikkeling ook gedacht aan logistieke centra (Agro Food Cluster West-Brabant, empty container depots) en (service-)voorzieningen voor het (vracht-)verkeer, maar ook waterberging en landschapsontwikkeling. De weg zal verantwoord moeten worden ingepast in het nationaal landschap van de Hoekse Waard en ook milieuoverlast in de regio Rotterdam/Dordrecht krijgt extra aandacht. Tegelijk zien de lokale en provinciale overheden voordelen met het verbeteren van de bereikbaarheid en een impuls in de regionale leefomgeving en economie. Het is voor het eerst dat marktpartijen hun stempel kunnen zetten op een hele snelwegcorridor. De praktijk tot op heden is dat marktpartijen pas in een zeer laat stadium mogen meedenken over de optimale vormgeving, inpassing en slimme combinaties met woningbouw en bedrijfsterreinen. Meestal is het tracé dan al vastgesteld en is het praktisch onmogelijk nog wijzigingen door te voeren zonder jaren vertraging op te lopen.

Reageer op dit artikel