nieuws

Fileoverlast neemt toe door wegwerken

bouwbreed

De fileoverlast door wegwerkzaamheden loopt op. Het eerste kwartaal veroorzaakte wegenbouwers 4,7 procent van de files, het tweede kwartaal is dat opgelopen tot 6,6 procent. Ondanks dat het percentage ruim binnen de afgesproken marges blijft, is er wel meer kritiek.

De filedruk, uitgedrukt in kilometerminuten (in totaal 7,8 miljoen), lag over nagenoeg de eerste helft van dit jaar 17 procent hoger dan in dezelfde periode van 2006, meldt minister Eurlings (verkeer) aan de Tweede Kamer. De zwaarste files stonden in het tweede kwartaal op de omleidingsroutes van de weekendafsluitingen op de A2 door werkzaamheden aan de Maasbrug in juni.
De planning voor het derde kwartaal overstijgt het tweede kwartaal. Daarbij gaat het onder meer om vervanging van het brugdek over de Oude Rijn op de A4 en onderhoud aan de Merwedebrug (A27) en viaducten over de A28 tussen de Uithof en Den Dolder. Op de A2 vinden zelfs op vier plekken werkzaamheden plaats.
De cijfers komen overeen met gegevens van de Verkeers Informatie Dienst (VID). Belevingsonderzoek wijst uit dat een ruime meerderheid (62 procent) van de weggebruikers tevreden is met de manier waarop de hinder wordt beperkt. Daar staat tegenover dat 10 procent ontevreden is. Vergelijking van de cijfers met vorig jaar laat dit jaar een beter resultaat zien. De weggebruiker is het meest ontevreden over snelheidsbeperkingen terwijl er niet wordt gewerkt achter afzettingen en vervelend rijgedrag van andere weggebruikers.
De omvang en de aard van de werkzaamheden dit jaar vormen de grote boosdoeners, maar wijken niet af van wat was voorspeld. Rijkswaterstaat verwacht dat de filezwaarte voor heel 2007 een geringe stijging ten opzichte van 2006 zal laten zien, maar wel binnen de door de Tweede Kamer gestelde grens van 10 procent. Volgend jaar is het merendeel van het wegwerken van het achterstallig onderhoud achter de rug en zal het aandeel van wegwerkzaamheden bij de files waarschijnlijk iets dalen.
Tegelijk klinkt meer kritiek op de files. Met name de vervoerdersorganisatie EVO en werkgeversVNO-NCW uiten veelvuldig hun ergernis. Aanleidingen daarbij zijn ook het vrachtwagenverbod op de Hollandse Brug en recente uitspraken van de Raad van State over de verbreding van de A4.
De vertraging van de verbreding van de grootste flessenhals van Nederland zal mogelijk tot noodwetgeving leiden. EVO-directeur Van den Broek Humpphreij deed afgelopen week nog een oproep. De werkegvers, maar ook Bouwend Nederland deden in het verleden al vergelijkbare uitspraken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels