nieuws

Energiebesparen in gebouwen bittere noodzaak

bouwbreed Premium

Energiebesparen in gebouwen is een absolute noodzaak in de strijd tegen de klimaatverandering. Het loont ook, omdat 40 procent van het energieverbruik in een land in de gebouwen plaatsvindt.

“Het is droef gesteld met het kennisniveau op het gebied van energieverbruik in gebouwen”, weet de Wereld Zaken Raad voor Duurzame Ontwikkeling (WSCSD) in Gen è ve. De raad heeft voor een aantal bedrijven, waaronder Lafarge en Philips, uitgezocht hoe het zit met het verbruik van energie in gebouwen. Daarbij is ook gekeken naar wat bewoners en gebruikers weten over hun gebouwen.
Meest opvallend is dat de Verenigde Staten het minste benul heeft hoeveel het energieverbruik in gebouwen bedraagt. De ondervraagden komen niet verder dan een aandeel van 12 procent in het totale energieverbuik in hun land, terwijl het rond 40 procent ligt. Andere landen onderschatten eveneens het energieverbruik. Spanje zit nog het dichtst bij de werkelijkheid met 30 procent.
Aan de andere kant blijken de kosten van het duurzaam maken van gebouwen schromelijk te worden overschat. Gemiddeld genomen is een duurzaam gebouw 5 procent duurder dan een ‘normaal’ gebouw. Hier zijn het de Chinezen die tegen de kosten aan hikken, omdat ze denken dat een dergelijk gebouw 28 procent duurder is. India zit redelijk in de buurt met 11 procent hogere kosten.
In het onderzoek is ook gekeken naar het energieverbruik gedurende de totale levensduur van een gebouw. Dan blijkt dat de bouw zelf, inclusief het energieverbuik bij toeleveranciers en transport, 12 procent van het totale energieverbruik is. Onderhoud en renovatie kost 4 procent van de energie. Het verbruik in de exploitatiefase is 84 procent.

Ontwerp

De WSCSD ziet hierin eens te meer een bewijs dat energiebesparing al in het ontwerp moet worden, meegenomen, omdat daarmee de grootste besparing te behalen valt tegen de geringste meerkosten.
Daar komt bij dat gevreesd moet worden, aldus de raad, dat het energieverbruik van gebouwen de komende jaren fors zal oplopen. Het relatieve verbruik kan dan op de helft uitkomen van de totale energieconsumptie.
Enerzijds komt dit door de snelle groei in opkomende economie ë n als China en India waardoor de vraag naar gebouwen toeneemt. De tegelijkertijd toenemende welvaart zorgt er ook nog voor dat het aantal vierkante meters per gebouw zal toenemen en daarmee het energieverbruik. Een soortgelijk effect is opgetreden in de auto-industrie. De energiebesparing door betere motortechnieken is daar vrijwel teniet gedaan doordat steeds zwaardere motoren in auto’s zijn gebouwd.
Het eerste dat nu moet gebeuren, is het kennisniveau bij opdrachtgevers en bouwers, inclusief architecten, vergroten. Dan is er een kans dat duurzame gebouwen een kans krijgen.

Reageer op dit artikel