nieuws

Doorboorde folie laat door en houdt tegen

bouwbreed

Om ongewenste condensatie van water te voorkomen, kan dampdichte isolatiefolie alleen worden gebruikt aan de binnenzijde van een bouwkundige constructie. Als die isolatiefolie echter dampdoorlatend wordt gemaakt, ontstaan andere toepassingsmogelijkheden.

octrooi
nummer: 1029636
houder: Meeuwissen Industrie,
Haarlem
uitvinder: E. Zaal
Polyetheen luchtkussenfolie met aan de buitenzijde een dun laagje aluminium is al jaren op de markt als isolatiefolie. Het aluminium reflecteert infrarode warmtestraling, de stilstaande lucht in de luchtkussentjes beperkt de warmteoverdracht die anders via geleiding plaats zou vinden.
Het materiaal is bedoeld voor de isolatie van bijvoorbeeld een dak, spouwmuur, voorzetwand of vloer. Als je er tenminste rekening mee houdt dat de folie ook sterk damp-remmend is. Bij isolatie van een spouwmuur breng je het materiaal in de spouw aan tegen het binnenblad, op dezelfde manier als bij het toepassen van plaatvormig isolatiemateriaal. En bij isolatie van een hellend dak moet je het aanbrengen tegen de onderkant van het dakbeschot, aan de kant dus waar de dakbedekking niet zit. Op die plaats verhindert dampdichte isolatiefolie niet alleen het transport van warmte vanuit de woning naar het beschot, maar ook het transport van waterdamp vanuit de woning. Dat vocht zou anders voorbij de relatief warme isolatielaag kunnen condenseren tegen het koude dakbeschot, met alle onaangename gevolgen van dien. Ter bescherming tegen water van buitenaf kan aanvullend een dunne, niet-isolerende, waterdichte, dampdoorlatende folie worden aangebracht tussen dakbedekking en dakbeschot.
Een inmiddels ex-medewerker van Meeuwissen bedacht een variant op Alkreflex 2L-2, een al langer bestaande isolatiefolie van het bedrijf. Dat materiaal bestaat uit een dubbele laag luchtkussenfolie met ter weerszijden een laagje aluminium. De samenstelling van de bestaande en de nieuwe versie is vrijwel gelijk.

Opgebouwd

In beide gevallen wordt een enkele laag luchtkussenfolie opgebouwd uit twee delen: ten eerste een polyetheenfolie met de daarin aangebrachte uitstulpingen, ten tweede een vlakke laag folie die de open onderzijden van de uitstulpingen afdicht zodat afgesloten luchtkussentjes ontstaan. Deze vlakke folie bestaat op zijn beurt uit een polyetheenfolie met aan de buitenzijde een laagje aluminium. Voor het krijgen van een dubbele isolatielaag kunnen twee luchtkussenfolies vervolgens rug aan rug met elkaar worden versmolten, met de vlakke folie naar de buitenkant. Tot zover niets nieuws.
Het nieuwe zit in de perforaties die volgens octrooi 1029636 tussen de luchtkussentjes worden aangebracht in de folielagen. Deze perforaties liggen in groepjes bij elkaar, en zijn zo klein dat ze geen vloeibaar water doorlaten, maar wel waterdamp. Hierdoor is de dampremmende luchtkussenisolatiefolie veranderd in een dampdoorlatende luchtkussenisolatiefolie, met andere toepassingsmogelijkheden.
Zo maakt de dampdoorlaatbaarheid van de isolatiefolie toepassing mogelijk aan de buitenkant van het dakbeschot, dus tussen de dakbedekking en het beschot. Of in een spouw tegen het buitenblad aan. Of aan de buitenzijde van een enkelvoudig uitgevoerde wand, met de aluminiumlaag aan de kant waar de zonnewarmte vandaan komt. Het octrooi omvat overigens niet alleen de samenstelling, opbouw en toepassing van de isolatiefolie, maar ook de productiewijze.
J. Gerritsen, directeur-eigenaar van Meeuwissen, beaamt dat er al ademende isolatiefolies van andere producenten bestaan, maar zeker nog niet in de vorm van een luchtkussenfolie. “We gaan ons merk Alkreflex herpositioneren en naast een dampremmende hoort daar gewoon een ademende versie bij, al wordt het waarschijnlijk geen dubbele maar een enkellaags luchtkussenfolie.” Gerritsen verwacht dat de productie in het vierde kwartaal van dit jaar begint. Een naam is er nog niet, “want die moet je heel zorgvuldig kiezen”.

Reageer op dit artikel