nieuws

DHV met hogere marges op weg naar 390 miljoen

bouwbreed

DHV koerst af op een jaaromzet van 390 miljoen euro. De ingenieurs uit Amersfoort scoren opdracht na opdracht en schrijven hogere marges dan vorig jaar.In de eerste helft van het jaar haalde DHV over een breed front orders binnen. De ingenieurs helpen bloemenveiling Aalsmeer om hun – qua vloeroppervlak – grootste groothandelsgebouw ter wereld nog een slag uit te breiden. De oppervlakte gaat van 1 miljoen naar 1,25 miljoen vierkante meter. Van een geheel ander karakter is het werk van DHV – samen met TNO – op het gebied van de luchtvervuiling. In opdracht van de dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat buigt het tweetal zich over de ontwikkeling en borging van alle kennis over de in een relatie tot het verkeer staande kennis over de luchtvervuiling. DHV en TNO verwachten door de order een belangrijke rol te kunnen spelen in de ontwikkeling, uitwisseling en overdracht van kennis op het gebied van luchtkwaliteit binnen Rijkswaterstaat. Bij het Friese ecopark De Wierde duikt DHV op in een contract voor het ontwerpen en bouwen van de uit te breiden membraanbioreactor. De order komt van afvalverwerker Omrin. DHV boekte in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 186,2 miljoen euro. De prestatie ligt 18 procent boven het niveau in de eerste helft van 2006. Vooral binnen Nederland deed het bureau uit Amersfoort goede zaken. Door 106,1 miljoen euro uit de nationale markt te halen, steeg de Nederlandse inbreng in de omzet tot 57 procent. Vorig jaar verdiende DHV 52 procent van zijn geld in eigen land. Elders in Europa moest DHV een veer laten. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar moesten de Amersfoorters enkele procentpunten inleveren en kwamen uit op een omzet van 20,5 miljoen euro. Topman Bertrand van Ee wijt de wat mindere resultaten aan de sterke prijsconcurrentie op de internationaal gefinancierde projecten. Een sterke groei daarentegen is te zien in Afrika. Van het Ghanese ministerie van Visserij kreeg DHV de opdracht twaalf nieuwe vissershavens te realiseren. Het ingenieursbureau gaat op zoek naar goede locaties, maakt de masterplannen en zal uiteindelijk de regie voeren bij de bouw.Ook Azië ontwikkelt zich voor de DHV’ers voorspoedig. Zo ontwerpt het bureau in opdracht van de verkeerspolitie van de Chinese stad Luoyang een management- en verkeersregelsysteem.Azië en Afrika brachten in de eerste zes maanden van dit jaar respectievelijk 205 en 27,9 miljoen euro in de geldla.

Prijsconcurrentie

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels