nieuws

De levensloopregeling

bouwbreed Premium

De Tilburgse hoogleraar Lans Bovenberg heeft de levensloopregeling, zijn geesteskind, een mislukking genoemd. Maar een handvol werknemers blijkt gebruik te maken van deze mogelijkheid tot verlofsparen. De spaarloonregeling die ook door een fiscale

De Tilburgse hoogleraar Lans Bovenberg heeft de levensloopregeling, zijn geesteskind, een mislukking genoemd. Maar een handvol werknemers blijkt gebruik te maken van deze mogelijkheid tot verlofsparen. De spaarloonregeling die ook door een fiscale
faciliteit wordt ondersteund, wint het dik als men een keuze maakt. Daarbij kun je vier jaar tot een zelf gekozen besteding besluiten. Of bij de opheffing van het spaarloon werknemers op enige schaal zouden overstappen op de levensloopregeling is natuurlijk niet bekend. Zelf denk ik dat ook dan de moge-
lijkheid om voor toekomstig verlof te sparen onvoldoende tot de verbeelding spreekt. Bovendien moet je maar een werkgever in de toekomst hebben die bereid is het opnemen van verlof toe te staan. De regeling voldoet kennelijk niet aan een bestaande behoefte, dus opheffen is de enig juiste conclusie. Bovenberg wil daar nog niet aan en zint op reanimatie van zijn geesteskind. Hoe moet het wel?
Aan pensioenregelingen wordt wel massaal meegedaan. Bij vele bedrijven en bedrijfstakken is dit echter verplicht, zoals je ook aan de AOW en de WIA niet ontkomt. Wat er gebeurt als er geen verplichting zou bestaan, zie je bij zzp’ers. Pensioen-, ziekte- en arbeidsongeschiktheid zijn lang niet altijd verzekerd. Er is kennelijk een parallel met de levensloopregelingen: de besteding van het inkomen op dit moment wint het van de toekomst. Een alternatief kan nog zijn dat de groep die echt – fiscaal gefaciliteerd – voor toekomstige gebeurtenissen over een appeltje voor de dorst wil beschikken, dit individueel aan te bieden. Voor de fiscus zou er dan een nieuwe taak bijkomen: het beoordelen van de rechtmatigheid van de gekozen besteding. Dat kan de Belastingdienst er nog net bij hebben. Nu al stikt het van de regelingen die tot doel hebben alles en iedereen te vriend te houden. Stel je voor dat er ergens nog een paar honderd mensen niet tot achter de komma bediend zouden worden. De Belastingdienst redt het al niet om het huidige takenpakket goed uit te voeren, daar moet voorlopig eerder geschoond worden dan iets aan toegevoegd.
Mij lijkt er een overeenkomst te bestaan tussen het falen van de Belastingdienst en het echec van de levensloopregeling. De wens om tot in detail burgers tegemoet te komen bij de uitvoering van regels is daarbij de rode draad. De overheid zegt voortdurend meer bedrijfsmatig te willen werken. Misschien is het een idee om daar ook aan beleid voorafgaand marktonderzoek bij te betrekken.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel