nieuws

Corporaties op de barricades tegen Haagse heffing

bouwbreed

De corporaties vrezen dat de heffing die het kabinet de sector wil opleggen desastreus uitpakken voor de woningproductie. De sociale huisvesters hebben hun zorgen massaal bekendgemaakt in persberichten en brandbrieven aan gemeenten, provincies en Rijk. De over de komende vier jaar uitgespreide heffing kost bijvoorbeeld Pré Wonen uit Haarlem 18 miljoen euro. “Met dat geld zou er voor 180 miljoen euro sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden”, stelt de Noord-Hollandse corporatie.

Woonconcept uit het Drentse Meppel is de komende vier jaar bijna 14 miljoen euro kwijt als het kabinet de heffing doorzet. Samen met de beperkte huurverhoging die het kabinet de corporaties heeft opgelegd, daalt de investeringsruimte van Woonconcept door de heffing op korte termijn met 65 miljoen euro. Dat is bijna een tiende van het investeringsvolume van 685 miljoen euro die de sociale huisvester voor de komende vijf jaar op de plank heeft liggen.
De heffing moet de schatkist jaarlijks 750 miljoen euro opleveren. In totaal roomt het kabinet daarmee 3 miljard euro af bij de sociale huisvesters. Het is de bedoeling dat het fonds dat door de heffing ontstaat de komende tien jaar het geld weer uitkeert voor het opknappen van oude en vervallen stadswijken.

Stelen

“In feite besteelt het kabinet de samenleving van Pijnacker-Nootdorp”, stelt directeur Lambert Greven van het Zuid-Hollandse Rondom Wonen. Greven moet fors schrappen in de bouwplannen als het kabinet de heffing doorzet. “Niet alleen de herstructurering van Pijnacker-Noord en Pijnacker Centrum loopt ernstige vertraging op. Ook de nieuwbouwplannen in Pijnacker-Zuid lopen vast.”
Greven vreest verder dat de miljarden die het Rijk met de heffing ophaalt, niet zoals beloofd bij de veertig probleemwijken van minister Vogelaar van Volkshuisvesting terecht zullen komen. “Voor hetzelfde geld verdwijnt het in de zakken van bewoners van koopwoningen of wordt het gebruikt om wegen en fietspaden aan te leggen.”

Alternatief

Momenteel vindt koortsachtig overleg plaats tussen het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en brancheorganisatie Aedes. Om een heffing te voorkomen, hebben de corporaties eerder voorgesteld dat zij vastgoed van overheden over willen nemen. Den Haag heeft terughoudend op het alternatief gereageerd.
De corporatiesector beschikt over een toenemend vermogensoverschot van zo’n 15 miljard euro. Het kabinet wil een deel van dat geld naar zich toe halen. Corporaties wijzen de Haagse beleidsmakers er echter op dat het vermogen vast zit in hun woningbezit. De heffing heeft dus direct gevolgen voor de investeringsbudgetten van de sociale huisvesters.

Reageer op dit artikel