nieuws

Combi-tunnel in Nijverdal bundelt trein en auto

bouwbreed Premium

De eerste voorbereidingen voor de aanleg van de combi-tunnel onder het centrum van Nijverdal beginnen deze maand. De hoogspanningsleidingen en -masten worden verplaatst naar een 110 Kv station aan de Regge waar de leiding straks de grond in gaat. Een aannemerscombinatie van Van Hattum en Blankenvoort en Hegeman Beton en Industriebouw komtvolgend jaar met het definitieve ontwerp, zodat de aanleg in 2009 kan beginnen.

Opdrachtgevers Rijkswaterstaat en ProRail hebben gekozen voor een design & construct-opdracht. De ongeveer 6 kilometer lange combi-tunnel herbergt een dubbelspoor met voorlopig twee rijstroken. Elke tunnelbuis heeft een zodanige breedte van 7,50 meter dat uitbreiding met twee rijstroken in de toekomst zonder problemen kan worden gerealiseerd. Voordat de aanleg van de tunnel begint, wordt de huidige Rijksweg 35, die het centrum van Nijverdal in tweeën deelt, 150 meter naar het noorden verplaatst. Daar worden de nieuwe weg en het spoor in de tunnel gebundeld.
Er is nog onduidelijkheid over de lengte van het tracé en de definitieve inrichting. De gemeente Hellendoorn, waaronder Nijverdal ressorteert, en Rijkswaterstaat wensen dat de open tunnelbak doorloopt tot en met de G. van der Muelenweg, een belangrijke verkeersader in Nijverdal. Het bedrijventerrein van Kon. Nijverdal Ten Cate grenst aan deze weg. Bovendien wordt de leefbaarheid in hartje Nijverdal fors verbeterd door het langere tracé. De geluidsschermen kunnen lager worden uitgevoerd. De provincie Overijssel beslist eind deze maand over de vraag of ze extra geld over heeft voor het verlengde tracé.
De tunnelbak met gesloten dak biedt voor de gemeente mogelijkheden om de groene kwaliteit van het dorp te versterken. Stedenbouwkundig ontwerper Ashok Bhalotra heeft een schetspan gemaakt voor de aanleg van tuinen en parken op het tunneldak met fiets- en wandelpaden om verbindingen tussen de wijken en de binnenstad mogelijk te maken.

Kwaliteitsplan

De landschappelijke en stedelijke inpassing is vastgelegd in het gemeentelijke beeldkwaliteitsplan Weefwerk. Hellendoorn is van plan om de tunnel zo natuurlijk mogelijk ‘aan te kleden’ met onder meer schanskorven om hoogteverschillen te overbruggen.
De spoorlijn wordt over een lengte van ruim 4 kilometer circa 25 meter naar het noorden verplaatst. Een aantal spoorwegovergangen wordt vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Het huidige station wordt verplaatst naar een centralere locatie in Nijverdal. Tijdens de aanleg van de tunnel tussen 2009 en 2012 rijden er geen treinen door Nijverdal. Naast de tunnel wordt een nevengeul van de Regge gegraven. Om het spoor en de nieuwe RW 35 te kruisen worden er vier bruggen over de rivier gebouwd.

Reageer op dit artikel