nieuws

CBS stelt berekening bouwvergunning bij

bouwbreed

Een bouwvergunning kost dit jaar slechts 7,9 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ’s Lands rekenmeesters hadden in maart een toename van de kosten bekendgemaakt van 12,1 procent.

De cijfers worden bijgesteld omdat het CBS een rekenfout heeft gemaakt. Hierdoor zijn de gegevens van gefuseerde gemeenten niet correct in het onderzoek opgenomen.
Het verstrekken van bouwvergunningen moet gemeenten dit jaar 438 miljoen euro opleveren, dat is 17 miljoen euro minder het CBS dit voorjaar bekendmaakte. In 2006 leverde het verstrekken van bouwvergunningen de lokale bestuurders 406 miljoen euro op.
Het rioolrecht is van de voor de bouw relevante heffingen de sterkste stijger. Gemeenten rekenen wat betreft het rioolrecht op een inkomende geldstroom van 1,1 miljard euro, 8,6 procent meer dan in 2006. Vorig jaar haalden de gemeenten via de heffing 1 miljard euro binnen.

Totaal

De totale heffings- en belastinginkomsten van gemeenten bedragen voor dit jaar 6,8 miljard euro. Dat is 4,3 procent hoger dan vorig jaar. In 2006 verdienden de gemeenten via eigen heffingen en belastingen 6,5 miljard euro.
De toename van de totale inkomsten ligt aanzienlijk lager dan het CBS aanvankelijk heeft becijferd. In maart kwamen de Voorburgse rekenmeesters nog uit op een stijging van 6,6 procent van de eigen inkomsten van gemeenten. Daarmee zouden de totale inkomsten van de lokale overheden naar bijna 7 miljard euro zijn gestegen.
De onroerendzaakbelasting (OZB) voor eigenaren is de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten. Dit jaar wil het lokale bestuur 2,1 miljard euro binnenhalen via de belasting van vastgoedbezit, een derde van alle inkomsten. In vergelijking met vorig jaar is dat 3,9 procent meer. In 2006 verdienden de gemeenten nog zo’n 2 miljard euro. Daarmee stijgt de OZB aanzienlijk minder dan de 6 procent die het CBS in maart naar buiten bracht.
De reinigingsheffing is de op één na belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De post moet dit jaar 1,7 miljard euro opleveren, 2,0 procent meer dan vorig jaar en een kwart van het totaal.
Rioolrecht is met 16 procent de derde belangrijkste bron van inkomsten, voor de nummers vier en vijf OZB voor gebruikers en parkeerbelasting. De posten zijn in 2007 goed voor een geldstroom van respectievelijk 524 miljoen en 445 miljoen euro, 8 en 7 procent van het totaal.
Het verstrekken van bouwvergunningen is met een aandeel van 6 procent in de totale inkomsten de vijfde geldstroom van de gemeenten.

Reageer op dit artikel