nieuws

BrabantStad: woonwijk met fijnmazig netwerk uit regio als basis

bouwbreed

Ontwerpers en strategen van de vijf grootste steden van Noord-Brabant – Eindhoven, Breda, Helmond, Tilburg en Den Bosch – het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van VROM hebben zich gebogen over de vraag hoe BrabantStad er in 2036 uit moet zien. Het antwoord, zoals gegeven in het rapport ‘BrabantStad Mozaïek Metropool’, is helder: het stedelijke netwerk van de toekomst heeft als basis het fijnmazige netwerk dat zo karakteristiek is voor deze regio.

Ontwerpers en strategen van de vijf grootste steden van Noord-Brabant – Eindhoven, Breda, Helmond, Tilburg en Den Bosch – het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van VROM hebben zich gebogen over de vraag hoe BrabantStad er in 2036 uit moet zien. Het antwoord, zoals gegeven in het rapport ‘BrabantStad Mozaïek Metropool’, is helder: het stedelijke netwerk van de toekomst heeft als basis het fijnmazige netwerk dat zo karakteristiek is voor deze regio.
Een afwisseling van steden en dorpen, natuur- en recreatiegebieden, productielandschappen, beken en kanalen, snelwegen en zandpaden. Maar of dat ruimtelijke uitgangspunt zo helder blijft zal vooral moeten blijken uit “een breed en spannend debat, dat ruimte laat voor vernieuwing”, aldus gedeputeerde drs. P.L.A. Rupp van Noord-Brabant.
Met het mozaïek als uitgangspunt zijn drie toekomstbeelden uitgewerkt: Bourgondisch Brabant, Bruisend Brabant en Booming Brabant. “Daarbij zijn de fontanellen flink losgeschud en is de overdrijving soms niet geschuwd”. Dat laatste valt gelukkig mee: er is een tamelijk realistisch perspectief en uitwerking gegeven.
BrabantStad staat als concept in de Nota ruimte; het is naar afmeting, inwonertal en economische prestatie Nederlands tweede stedelijke netwerk. Deze status wettigt een meer dan serieuze benadering, maar ook een goed geregisseerde slag die tempo en draagvlak verdient. Een ontwerpatelier – bevolkt door bestuurders en deskundigen – reikt drie toekomstbeelden aan die geen blauwdrukken, maar inspiratiebronnen moeten vormen, belooft het voorwoord.

Belofte

Voor een deel maakt het rapport die belofte waar; teksten, maar vooral schetsen en vele foto’s geven een impressie van wat nu (nog) aan ruimtelijke kwaliteit in deze regio bestaat.
Het atelier (gedurende een jaar bevolkt door bestuurders en deskundigen) benoemt in elk geval zeven vernieuwende invalshoeken. De oogst varieert van het mozaïek als uitgangspunt tot de onthulling van de kanalen (nu nog ‘het geheim van Brabant’) en van de doorstart van Eindhoven Airport als tweede (nationale) luchthaven tot de aantakking op het HSL-netwerk.
Dat klinkt allemaal geweldig creatief, bestuurlijk actief en maatschappelijk relevant, maar de economische noodzaak van ruimtelijke investeringen en ingrepen in deze provincie is dan ook serieus aanwezig. Het gaat zeker niet in alle opzichten goed. De Atlas van Nederlandse Gemeenten van vorig jaar laat zien dat de economische groei in delen van Noord-Brabant slecht of onvoldoende is.
En dat geldt ook voor de economische kracht. Niet voor niets was de provincie er onlangs als de kippen bij toen bekend werd dat dit kabinet circa een miljard euro extra ter beschikking stelt aan allerlei vormen van regionale gebiedsontwikkeling.
Drs. Robbert Coops, sociaal geograaf en partner HVR, management en consultancy in strategische communicatie (robbert.coops@hvrgroup.nl)
BrabantStad Mozaïek Metropool, B5-Ruimtelijke Ordening, 123 pagina’s, ‘s-Hertogenbosch, april 2007 (zie ook: www.brabantmozaiek.nl)

Reageer op dit artikel