nieuws

Bouw uit de pas met faillissementen

bouwbreed Premium

De bouw is in de eerste helft van het jaar getroffen door meer faillissementen dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De zelfstandigen zonder personeel bleven grotendeel buiten schot.

Met de stijging van het aantal faillissementen loopt de bouwnijverheid uit de pas met andere bedrijfstakken van de Nederlandse economie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het aantal bedrijven en instellingen dat onderuit ging met 23 procent.
De afname was het sterkst bij firma’s die actief zijn in vervoer, opslag of communicatie. De daling in deze sectoren liep op tot meer dan 40 procent. De vermindering komt bovenop de afname van 21 procent in 2006.

Saneringsgolf

De cijfers van het CBS wekken de indruk dat de bouw momenteel wordt getroffen door een kleine saneringsgolf. De eerste zes maanden moesten 196 bouwondernemers hun activiteiten staken. In dezelfde periode vorig jaar legden 190 aannemers het loodje.
Over de oorzaak van de toename durft het CBS geen vergaande uitspraken te doen. Bekend is wel dat de hogere kosten van grondstoffen en onderaanneming de marges onder druk zetten. Hier en daar klagen bedrijven over de toegenomen buitenlandse concurrentie.
“De toename lijkt vooral te zitten bij de sectoren burgerlijke & utiliteitsbouw en de grond-, wegen- en waterbouw. Minder bij de afbouw en installatie”, zegt CBS’er Michiel Vergeer. “De problemen concentreren zich bij kleinere bedrijven tot vijftig medewerkers”.
In het rampjaar 2003 namen de faillissementen in de bouw met bijna 50 procent toe. In 2004 trad al weer een daling op van zo’n 8 procent, gevolgd door afnames van 4 en 10 procent in de jaren 2005 en 2006.
In de delfstoffenwinning en industrie daalde het aantal faillissementen het eerste halfjaar met ruim 30 procent. Uit de zakelijke dienstverlening en de handel zijn een kwart minder gedwongen bedrijfsbeëindigingen te melden.

Particulieren

In de eerste helft van het jaar werden in Nederland 4069 faillissementen uitgesproken. In 2274 gevallen hadden de beslissingen betrekking op particulieren, waaronder zelfstandigen zonder personeel. Bij de particulieren daalde het aantal faillissementen met 12 procent.
Particuliere faillissementen komen relatief vaak voor in de grote steden. Gemiddeld ging begin 2007 per 10.000 inwoners 1,4 burger onderuit. In de vier grote steden is de doorsnee twee faillissementen per 10.000.
In de eerste zes maanden gingen in Nederland gemiddeld 299 bedrijven per maand bankroet. In de jaren 2003/2004 viel maandelijks voor bijna 450 firma’s het doek.
Van de jongste groep uitvallers ging iets meer dan 2 procent van de bedrijven binnen het jaar failliet. Een derde sloot de deuren na een tot vijf jaar. Een kwart ziet zich na vijf tot tien jaar gedwongen te stoppen.

Reageer op dit artikel