nieuws

Betaalbaarheid huis zakt naar dieptepunt

bouwbreed

De betaalbaarheid van koopwoningen zakt volgend jaar naar het diepste punt in 38 jaar. Dat voorspelt econoom Martijn De Jong-Tennekes van de Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Oorzaken zijn de stijgende rente en de steeds duurder wordende woningen.

“We verwachten dat de betaalbaarheidsindex die we sinds 1970 bijhouden, in 2008 het laagste punt ooit bereikt”, stelt De Jong-Tennekes, econoom en woningmarktspecialist van de Rabobank.
Huizenkopers, en dan met name starters, krijgen het steeds moeilijker omdat zij in hoog tempo hun financieringslasten zien stijgen. “Diverse hypotheekverstrekkers, waaronder de Postbank en Aegon, hebben de afgelopen twee weken wel de rente verlaagd met zo’n 10 basispunten. Maar op de langere termijn is toch sprake van een stijging van bijna 50 basispunten.” De schaarste van het woningaanbod en de daarmee verbonden prijsstijging zet de koper verder onder druk.
De krapte op de arbeidsmarkt biedt volgens de onderzoekers van de Rabobank de woningkoper enige lucht. “Door het tekort aan mensen zullen de lonen stijgen”, voorspelt De Jong-Tennekes. “Maar dat is niet voldoende om de stijging van de woonlasten te compenseren.”

Woningproductie

De huidige lage woningproductie drijft volgens De Jong-Tennekes de woningprijzen verder op. “De productie ligt in de eerste helft van dit jaar lager dan in 2006 en 2005. Als je bedenkt dat in die jaren het volume tegenviel en we daar nu weer onder gaan duiken, dan gaat het de verkeerde kant op. Het kabinet zou alle ruimte moeten bieden voor nieuwbouw om grote problemen te voorkomen.”
De Jong-Tennekes is over de woningbouwproductie niet alleen somber voor dit jaar. Ook volgend jaar lijkt zich geen herstel af te tekenen. Hij baseert zich op het aantal verstrekte bouwvergunningen voor koopwoningen dat een stevige daling heeft ingezet.
Behalve over de te lage woningproductie maakt de Rabobank-econoom zich zorgen over het type woningen dat wordt gebouwd. “De Vinex-wijken zijn zo goed als vol. Daarom wordt nu steeds meer binnenstedelijk gebouwd”, verklaart hij zijn zorg.
Projecten binnen de bebouwde kom nemen meer tijd in beslag en zijn mede hierdoor duurder. Om de gemaakte kosten terug te verdienen, wordt vaak gekozen voor appartementen. De Jong-Tennekes: “Maar het lijkt er steeds meer op dat er veel minder vraag is naar appartementen dan het aanbod. Uit onderzoek van OTB blijkt dat appartementen twee keer zo lang te koop staan dan andere typen woningen.”

Reageer op dit artikel