nieuws

Woonbron: 60 miljoen extra in duurzaamheid

bouwbreed

Woningbouwcorporatie Woonbron wil de CO 2 -uitstoot van zijn woningen jaarlijks met 3 procent terugdringen. De Rotterdamse sociale huisvester heeft hiervoor 30 tot 60 miljoen euro gereserveerd.

Het geld is bestemd voor tien projecten die verspreid liggen over de hele stad. Zo wordt het gebied Heijplaat, waar woningen en bedrijfsgebouwen staan, zo gerenoveerd dat de panden CO 2 -neutraal zijn. “We doen daar nu al het een en ander, maar we schroeven de ambitie van het project verder op”, licht Rik Grashoff namens Woonbron de plannen toe.
De CO 2 -uitstoot van de woningen van Woonbron, met 28.000 woningen in Rotterdam de derde corporatie in de Maasstad, wordt teruggedrongen met verschillende maatregelen. Naast het aanbrengen van windmolens en zonnepanelen worden woningen geïsoleerd. Daarbij wordt fors geïnvesteerd in innovatieve verwarmingssystemen. Bijvoorbeeld koude-warmteopslag in de grond en het gebruik van restwarmte van nabijgelegen industrie.
De ambities van Woonbron liggen 50 procent hoger dan die van het kabinet. De regering heeft in de beleidsplannen opgenomen de uitstoot jaarlijks met 2 procent terug te willen dringen. Woonbron verwacht dat andere Rotterdamse corporaties het voorbeeld van de sociale huisvester zullen volgen. “Wij hopen dat er meerdere corporaties zich bij onze ambities aan zullen sluiten. Maar op dit moment is Woonbron de eerste die de lat hoger legt”, stelt Grashoff die eerder wethouder was in Delft.

Convenant

De ambities van Woonbron zijn vastgelegd in een door de corporatie en en de gemeente Rotterdam ondertekent convenant. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Rotterdam Climate Initiative, een platform dat in de havenstad de CO 2 -uitstoot in 2025 met 50 procent wil hebben teruggebracht . De gemeente Rotterdam en Woonbron hebben elk 3 miljoen euro gereserveerd voor extra investeringen die nodig zijn. Het geld wordt op een gemeenschappelijke bankrekening gestort en aangewend voor uitgaven die niet terug te verdienen zijn. Grashoff: “Naar verwachting is 10 tot 20 procent van de totale investeringen onrendabel.”
Onder begeleiding van het Rotterdam Climate Initiative, dat bestaat uit de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, de belangenorganisatie Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond, worden de komende maanden nog meer afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO 2 -uitstoot in de stad.
De Rotterdamse industrie ondertekent binnenkort een convenant waarin ze hun investeringen vastleggen in ondergrondse CO 2 -opslag.

Reageer op dit artikel