nieuws

Waterwoning heeft betere stabilisatie

bouwbreed Premium

Het nieuwste model waterwoning benut optimaal de ruimte onder water. Deze manier van bouwen verbetert de stabiliteit, al ontbeert het Bouwbesluit daar normen voor.

ABC Arkenbouw presenteert haar modelwoning naast het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het drijvende huis is gebouwd als model voor de waterwoningen die volgend jaar op het Steigereiland in IJburg komen te liggen.
Een duidelijk voordeel van het bouwen onder water is in de eerste plaats het vergroten van de inhoud van de woning, binnen het toegestane oppervlak. Dat bedraagt nu 7 bij 10 meter, exact gelijk aan de waterkavel in IJburg.
Minder zichtbaar, maar wel belangrijk is het perfectioneren van het evenwicht. “Dit huis beweegt bij golfslag minder op en neer”, legt Mark van Ommen, directeur ABC Arkenbouw, uit, “dat komt doordat het massa-zwaartepunt lager ligt.” De woning kan niet heen en weer bewegen volgens de directeur, omdat ze op twee hoeken vastligt aan stalen afmeerkransen met glijvilt.
De constructie van een betoncasco met houtskeletbouw draagt eveneens bij aan de stabiliteit. De woning wordt naar wens van een individuele koper ontworpen en doorberekend. De versie van ABC Arkenbouw heeft een dakterras op de derde verdieping. Ooms: “Dat betekent dat er meer beton aan de terraskant wordt gestort.”
Een bijkomend voordeel van onder water bouwen is een energiezuinige woning. “Het halen van de epc van 0,8 was de grootste uitdaging,” reflecteert Van Ommen. “Het water houdt het casco koel, wat aangenaam is in de zomer, in de winter werkt de vloerverwarming. Vochtige lucht wordt naar boven geventileerd, dat voorkomt condensatie. Zo heerst er een constant klimaat.”
Aan stabiliteit van waterwoningen worden geen specifieke eisen gesteld en wordt in de praktijk op verschillende manieren opgelost. Zo verbreedt Bouwmaatschappij Ooms Avernhorn – die in 1999 de eerste waterwoning volgens Bouwbesluit op de markt zette – het platform waarop de woning staat.

Bouwbesluit

ABC Arkenbouw voldoet ook aan het Bouwbesluit. Het drijvende karakter van huizen is daaraan niet onderhevig. “Er staan geen kwaliteitsnormen voor stabiliteit in,” aldus Van Ommen. “Iedere bouwer van waterwoningen hanteert eigen normen voor het evenwicht, maar niet iedereen doet dat voldoende.” Hij hoopt dat stabiliteit een norm krijgt in het Bouwbesluit.
Volgens Theo Dekknop, directeur van Bouwmaatschappij Ooms Avenhorn, hoeft het Bouwbesluit niet aangepast te worden. “Laat de verantwoordelijkheid bij de bouwers zelf liggen,” vindt Dekknop, “we hebben al zoveel regels, ga er alstublieft niet meer bedenken.”
Het juridische verschil tussen waterwoningen en woonboten is nog onduidelijk. Het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam (OGA) verkoopt de waterkavels in IJburg in erfpacht en zegt de waterwoningen als onroerend goed te behandelen. Dit betekent dat zij moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Ook Ooms beweert op haar website dat waterwoningen onder de Woningwet vallen, terwijl woonboten geschaard worden onder de Huisvestingswet.
De modelwoning van ABC Arkenbouw voldoet aan de maximaal toegestane afmetingen van de kavel in IJburg; 7 meter breed, 10 meter lang en 7,5 meter boven water. “Met drie verdiepingen heeft een bewoner 170 vierkante meter en een inhoud van 400 kubieke meter tot zijn beschikking,” zegt Van Ommen.
De bouwer hoopt dat zijn nieuwste type woning aan het Steigereiland in IJburg komt te liggen. Op dit moment zijn 38 kavels verkocht, volgend jaar komen er nog zestig in de verkoop.

Reageer op dit artikel