nieuws

Verzoek om bouwplicht aan college van Amsterdam

bouwbreed

Om de Amsterdamse bouwproductie op te schroeven, moet het college van B en W de invoering van een bouwplicht onderzoeken.

Dit voorstel doet PvdA-gemeenteraadslid Bouwe Olij in de gemeenteraad. In een motie stelt Olij de stagnerende woningbouw in de hoofdstad aan de orde, die ervoor zorgt dat het streven naar 20.000 gebouwde woningen in de huidige collegeperiode mogelijk in gevaar komt. “De Grote Vereenvoudiging (DGV) die vorig jaar is ingevoerd, had de woningbouw juist op gang moeten brengen”, licht Olij toe. “In het kader van de DGV is onder meer afgesproken om per project een vaste grondprijs af te spreken. Het risico van stijgende of dalende bouwkosten was dan voor de projectontwikkelaar. Daar stond tegenover dat de ontwikkelaar vrij was om zijn project gaandeweg aan te passen, bijvoorbeeld door het aantal woningen uit te breiden of koopwoningen om te zetten in huurwoningen. Vroeger moesten de ontwikkelaars voor al dat soort dingen om de tafel met de gemeente.” Het idee achter dit systeem was om, naast versnelling van de woningbouw, een einde te maken aan het voortdurend “sleutelen” aan de grondprijs. In de praktijk komt er echter weinig van terecht, vindt Olij. “Zodra de aanneemsom tegenvalt, begint iedereen te piepen en wordt de bouw uitgesteld. Terwijl het gaat om zeer gewilde grond. Het is niet eerlijk om deze uit te geven aan iemand die er vervolgens niets mee doet.” Maatregelen zijn volgens Olij geboden om de bouwproductie alsnog te versnellen.

Grondprijs

In zijn motie verzoekt hij het College niet alleen om te onderzoeken of en zo ja hoe een bouwplicht kan worden opgelegd, maar ook of het zinvol is de eenmalige vaststelling van de grondprijs aan te vullen met een afroom- of bijplusregeling. “Een bouwplicht is heel moelijk op te leggen”, geeft Olij toe. “Vandaar de vraag aan het college om te kijken wat de beste oplossing is. Misschien moeten we juist wel weer terug naar het systeem van voor de DGV.”
Wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks, ruimtelijke ordening) lijkt een onderzoek naar de mogelijkheden van een bouwplicht “een goed idee”. “Aan de andere kant hebben we in het kader van de Grote Vereenvoudiging onlangs afspraken gemaakt om het bouwproces eenvoudiger te laten verlopen. De eerste bouwenvelop volgens dit programma moet nog uitgegeven worden. Ik maak me zeker zorgen over de stagnerende woningbouw, maar we moeten de DGV wel een kans geven.”

Reageer op dit artikel