nieuws

Timmerindustrie pakt houtstofprobleem aan

bouwbreed

De timmerindustrie gaat specialisten inschakelen om per machine het houtstofprobleem aan te pakken. Dit hebben sociale partners afgesproken in de nieuwe cao.

T erugdringing van de blootstelling aan houtstof is van groot belang in de timmerindustrie. E é n recept bestaat echter niet. Voor de ene machine is omkasting een oplossing, voor een andere verbetering van de afzuiging en voor een enkele machine kan betere afstelling van de beitels verlichting brengen.
Dat is dan ook precies de reden dat de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, FNV Bouw en CNV Hout en Bouw hebben afgesproken specialisten in te schakelen die per machine gaan bekijken wat de beste oplossing is. De sector gaat daarnaast op Europees niveau overleggen om nieuwe machines direct te verbeteren.
Het is een van de afspraken die de sociale partners hebben gemaakt voor de nieuwe cao die van 1 juli dit jaar tot 1 januari 2009 gaat gelden voor de 12.000 werknemers in de timmerindustrie. In die anderhalf jaar toucheren de werknemers een loonsverhoging van in totaal 4,4 procent. Verder komt er per 1 januari 2008 een uniforme regeling voor woon-werkverkeer met daarin een verhoging van de vergoeding met 6 procent. De kilometervergoeding voor dienstkilometers gaat van 28 naar 31 cent.
De nieuwe cao biedt verder meer mogelijkheden voor loopbaanbeleid. Werknemers krijgen meer mogelijkheden zich verder te ontwikkelen binnen de sector. Als een bedrijf die ruimte zelf niet heeft, kan de werknemer een beroep doen op het scholingsfonds in de sector. Wie vanwege gezondheidsredenen ook buiten de timmerindustrie naar ander werk op zoek moet, kan het scholingsfonds inschakelen.
Werknemers krijgen verder meer zeggenschap over vakanties en vrije dagen. De werkgever moet voortaan met argumenten komen als hij een verzoek voor vakantie buiten de collectieve bedrijfssluiting afwijst. Ook komt er een einde aan het fenomeen collectieve vrije dagen.
Alle afspraken in de cao over lonen, toeslagen, werktijden en arbeidsomstandigheden zijn voortaan voluit van toepassing op uitzendkrachten, ook uit het buitenland.

Reageer op dit artikel