nieuws

Ten onrechte twee dove timmerlieden geweigerd

bouwbreed Premium

Twee dove leerling-timmerlieden zijn ten onrechte door Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw uit Waddinxveen geweigerd. Tot die conclusie komt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) nadat Scholengemeenschap Effatha uit Zoetermeer daarover een klacht had ingediend.

Het samenwerkingsverband is een leerbedrijf. Het neemt beginnende bouwvakkers in dienst en plaatst die bij aangesloten aannemers. Zij laten de leerlingen door ervaren collega’s, de zogenoemde leermeesters, opleiden in de praktijk. De dove leerlingen van Effatha werden door het samenwerkingsverband geweigerd omdat ze op de bouwplaats gevaar zouden lopen. De afwijzing was extra wrang omdat de twee na een succesvolle stageperiode een leertraject kregen aangeboden bij timmer- en aannemersbedrijf Klaas de Jong in Waddinxveen.
Gerrit van der Beek, stagebegeleider bij de school voor mensen met hoor-, spraak- en taalproblemen legde zich niet neer bij de weigering en diende een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. Daarbij gesteund door de pedagoog Corrie Tijsseling. In een brief aan de CGB legt zij uit dat doven heel goed in staat zijn gevaren te onderkennen. “Doven hebben een sterkere en bewustere waarneming van bewegingen in het perifere blikveld”, aldus de brief. “Zij zien bewegingen en andere visuele signalen die in de rand van het blikveld plaatsvinden beter en sneller.”
De commissie accepteerde deze uitleg en gaf Van der Beek gelijk. “Samenwerkingsverband bouwnijverheid maakt verboden onderscheid door dove leerlingen op voorhand niet in aanmerking te laten komen voor een leerwerkplek in het kader van de opleiding tot primaire timmerkracht. Beroep op veiligheidsexceptie afgewezen”, zo luidt het oordeel van de CGB. Bovendien stelt de commissie dat het samenwerkingsverband de gelijk behandelingswetgeving heeft overtreden.

Veiligheid

Van der Beek is blij met de uitspraak. “Met name in de bouw worden dove leerlingen geregeld afgewezen omdat ze op de bouwplaats gevaar zouden lopen. In werkelijkheid vallen die risico’s erg mee. Ik hoop dan ook dat deze uitspraak de bouwwereld zal wakker schudden. Dove bouwvakkers kunnen prima garant staan voor hun eigen veiligheid en voor die van anderen. En op de koop toe zijn het meestal zeer gemotiveerde werknemers.”
De directie van het samenwerkingsverband wil geen commentaar geven op de uitspraak van de CGB. Pas nadat de zaak binnen het bestuur is besproken, wordt een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van het aanname beleid als het gaat om leerlingen met een handicap.

Reageer op dit artikel