nieuws

Senaat kritisch over wetgeving luchtkwaliteit

bouwbreed Premium

De Eerste Kamer heeft stevige kritiek op de Wet luchtkwaliteit waarmee het kabinet Nederland van het slot wil halen. Net als in de Tweede Kamer is het ook in de senaat onzekerheid troef of de wet in de praktijk werkbaar is en vervuilende bouwprojecten wel echt van de plank kunnen worden gehaald. Bij het ter perse gaan van deze krant moest de Eerste Kamer de behandeling van de wet nog afronden, maar de verwachting was gisteren dat de senatoren het wetsvoorstel uiteindelijk tandenknarsend zullen aanvaarden.

De senaat toonde zich maandagavond bij het eerste deel van het debat over de wet allerminst ingenomen met de manier waarop het kabinet bouwprojecten die nu vastlopen op de overschrijding van de Europese luchtnormen, wil vlottrekken. Kern van de wet is de zogeheten salderingsmethode via het zogeheten Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In dit programma komt een reeks van maatregelen tegen luchtvervuiling van het Rijk, provincies en gemeenten te staan. Hoe meer milieuruimte het kabinet creëert met de maatregelen, hoe meer vervuilende projecten er van de plank kunnen.

Ontkoppeld

Het gevolg van deze programma-aanpak is dat deze grote individuele projecten niet meer afzonderlijk hoeven te worden getoetst aan de luchtnormen. Kleinere bouwprojecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtvervuiling, worden helemaal ontkoppeld van de luchtnormen.
Alle fracties in de senaat uitten grote twijfels of de nieuwe aanpak vruchten zal afwerpen. De kritiek richtte zich onder andere op de enorme bureaucratie en de afhankelijkheid van de lagere overheden die voldoende lokale maatregelen tegen luchtvervuiling moeten treffen.
“De wet staat of valt met de medewerking van de decentrale overheden en dat maakt het programma kwetsbaar”, aldus CDA-senator Janse de Jonge. Hij vreest dat de wet uitmondt in een “bestuurlijk gedrocht”, omdat het “uitermate onhelder” is wie waarvoor verantwoordelijk is.
De PvdA was in eerste termijn nog kritischer dan het CDA dat al op voorhand liet doorschemeren wel in te gaan stemmen met de wet. Ook de PvdA constateerde dat de wet met de nodige bestuurlijke en juridische risico’s is omgeven.

Reageer op dit artikel