nieuws

Rotterdam verdeeld over ‘duivels dilemma’

bouwbreed

De blunders en technische problemen bij de bouw van de Museumparkgarage zijn aannemer Strukton niet te verwijten. Mede daarom willen gemeentebestuur en ambtelijke top in alliantie met de aannemer de garage afbouwen volgens oorspronkelijk ontwerp. De Rotterdamse gemeenteraad is verdeeld.

‘Een alliantie is wat mij betreft eens maar nooit meer, want qua prijsvorming is dit natuurlijk inferieur aan openbare aanbesteding’, verklaarde Cees de Wijs (directeur Gemeentewerken) gisteren tijdens een ingelaste commissievergadering. Maar hij ziet weinig keus. ‘Dit is de enige manier om het project weer snel vlot te trekken.’ En dat is belangrijk, want het park in hartje Rotterdam ligt al een jaar op de schop zonder dat er iets gebeurt. De kosten lopen ondertussen razendsnel op. Volgens De Wijs konden de kosten alleen al in de afgelopen zes maanden met 10 miljoen oplopen door onder meer kosten voor instandhouding van de bouwplaats (50.000 euro per week), stand-by houden van bouwpersoneel en materieel en prijsstijgingen. Vooral dat laatste is volgens hem de reden waarom het oorspronkelijk op 54 miljoen begrote project nu 103,3 miljoen euro moet kosten. De stijging houdt daarnaast verband met voorgestelde technische aanpassingen. Wanden, balken, vloeren en kolommen worden verzwaard. Versterking is ook nodig aan de fundering van het Sophia Kinderziekenhuis. Maar volgens De Wijs is het project ‘technisch onder controle’.

Verlies

Volgens de alliantieafspraken die na langdurig onderhandelen zijn gemaakt, delen gemeente en aannemer het verlies als de overschrijdingen nog verder oplopen. Maar er is ook een prikkel ingebouwd om het beter te doen. Duikt Strukton onder het bedrag van 103 miljoen, dan krijgt de aannemer de helft van de ‘winst’.
De gemeenteraad ziet zich gevangen in wat een D66-commissielid omschreef als ‘een duivels dilemma’. Zelfs als de reeds gegraven put wordt dichtgegooid, kost het project 36,5 miljoen. Terwijl dan de hoognodige parkeergarage (1150 plaatsen) en de bijbehorende waterberging (10.000 kubieke meter regenwater) elders moeten worden gerealiseerd. Na uitvoerige afweging van de mogelijkheden van kleinere varianten of het bouwen op andere locaties (ondergronds of bovengronds) concludeerde het gemeentebestuur uiteindelijk dat gezien de exploitatiekosten uitvoering van het originele plan het minste van alle kwade is. En: hoe sneller het project af is, hoe sneller de exploitatie kan beginnen. Dus hoopt het op een snel besluit.
Over dat laatste twijfelen zelfs coalitiepartijen PvdA en CDA. Oppositiepartijen SP en Leefbaar Rotterdam willen af van Strukton en eisen een nieuwe Europese aanbesteding. De Wijs raadt dat sterk af. Het zal volgens hem zeker een jaar extra kosten en waarschijnlijk meer geld, door de marktontwikkeling.
Naar de organisatorische en technische missers en de schuldvraag rond de instabiliteit doet een enquêtecommissie een onderzoek.

Reageer op dit artikel