nieuws

Rijksweg N57 dreigt halverwege op te houden

bouwbreed

Als gevolg van een tekort van 20 miljoen euro dreigt de nieuwe rijksweg N57 op Walcheren tussen Middelburg en Veere te eindigen bij een weiland.

Bouwcombinatie Strukton/Rasenberg heeft bij de aanbesteding met de gunstigste bieding het werk in de wacht gesleept. Maar het beschikbare budget van 147 miljoen euro is niet genoeg om ook het gedeelte op het grondgebied van de gemeente Veere aan te leggen. De bedoeling is dat dezelfde bouwers ook het traject in de gemeente Veere voor hun rekening nemen. De offerte daarvoor geldt tot in oktober, schetst woordvoerder Jan van Gorp de schier onmogelijke klus om zo snel 20 miljoen te vinden.
De hoop is gevestigd, stelt hij, op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Jammer genoeg geeft dat niet thuis. “De minister heeft gezegd: ga eerst maar eens zoeken bij de betrokken gemeenten en de provincie.” Van Gorp verwacht dat dit bij lange na niet voldoende oplevert. “Geld is overal schaars.”

Minder

Middelburg draagt al 5 miljoen bij aan het budget voor de weg en besteedt daarbovenop nog 10 miljoen aan maatregelen die voortvloeien uit de aanleg van de N57. “Veere is een veel kleinere gemeente; die kan veel minder opbrengen en de provincie heeft ook geen geld over.”
De nieuwe N57 moet een verbinding worden buiten Middelburg om die loopt van de A58 bij Nieuw en Sint Joosland naar de Veerse Dam bij Vrouwenpolder. Het is een oud plan, waarvan de kosten regelmatig zijn geïndexeerd, maar niet voldoende, verklaart Van Gorp. “Het gaat goed met de aannemerij en dat merk je aan de prijzen. Dit werk is begroot op basis van de situatie een paar jaar geleden. Toen zaten ze niet zo ruim in het werk. Nu wordt overal druk geasfalteerd.”
Reden voor de nieuwe N57 is dat de huidige weg een hoop problemen geeft. De route gaat dwars door de bebouwde kom van Middelburg en het aangrenzende Sint Laurens en veroorzaakt daar veel overlast. Door de beperkte capaciteit loopt het verkeer regelmatig vast.
Vanaf Sint Laurens gaat de weg verder tot Vrouwenpolder over een bochtig tracé met veel ongelijkvloerse kruisingen en met gemengd verkeer. Er gebeuren relatief veel ongelukken, onder meer door gevaarlijke inhaalmanoeuvres.
Van Gorp: “In Middelburgse deel worden belangrijke leefbaarheidsproblemen opgelost. De kwestie van de veiligheid speelt vooral in het Veerse deel.”

Aquaduct

Met het werk op het grondgebied van Middelburg is het meeste geld gemoeid. Spectaculair onderdeel is het aquaduct voor de kruising met het Kanaal door Walcheren. Het lange wachten voor de brug in Middelburg zal hiermee tot het verleden behoren.
De combinatie Strukton/Rasenberg heeft een design & construct-contract gekregen. Het nader uitwerken van het ontwerp zal tot december duren, verwacht Van Gorp, waarna het grote werk kan beginnen. Voorbereidende activiteiten zoals de verlegging van kabels en leidingen en snoeien van groen, maar bijvoorbeeld ook de verplaatsing van een gemaal, zijn daaraan dan vooraf gegaan. In 2010 moet de nieuwe weg gereed zijn.

Reageer op dit artikel