nieuws

Prijzen tijdens aanbesteding irreëel verhoogd

bouwbreed

leiden – Projectdirecteur Gerard Bendervoet was ‘not amused’ toen hij de aanbiedingen van de aannemers voor de nieuwbouw van het ROC Leiden opende. De offertes bleken zo’n 30 tot 50 procent hoger te liggen dan de calculaties van deskundige bureaus nog geen jaar geleden. Hij vraagt zich af of het geen tijd wordt voor de opdrachtgevers zich te mobiliseren, en wellicht zelfs een tijdje te stoppen met het geven van opdrachten tot er weer sprake is van een zekere werkhonger.Projectdirecteur Gerard Bendervoet was ‘not amused’ toen hij de aanbiedingen van de aannemers voor de nieuwbouw van het ROC Leiden opende. De offertes bleken zo’n 30 tot 50 procent hoger te liggen dan de calculaties van deskundige bureaus nog geen jaar geleden. Hij vraagt zich af of het geen tijd wordt voor de opdrachtgevers zich te mobiliseren, en wellicht zelfs een tijdje te stoppen met het geven van opdrachten tot er weer sprake is van een zekere werkhonger.

Bendervoet realiseert zich dat de markt is aangetrokken en dat de energie- en materiaalprijzen en loonkosten zijn gestegen, maar niet in die mate als hij nu ervaart. “Een prijsstijging van zo’n 3 tot 8 procent in de bouw is reëel, een stijging van 30 tot 50 procent is bezopen.”
De prijsexplosie kan voor een deel te maken hebben met de manier waarop het werk is aanbesteed. Het projectteam CCL LMP BV werkt niet met een hoofdaannemer, maar heeft de verschillende percelen als dienst aanbesteed. Een opdrachtgever als het ROC Leiden heeft geen relaties met leveranciers en onderaannemers, en kan dus niet zo makkelijk een deal maken. Verder staan de aannemers niet te springen om op deze basis mee te doen.
Daarnaast is er nog steeds sprake van kartelvorming in veel branches. Aan de andere kant is het overleg tussen bouwbedrijven juist weer verboden, waardoor de neiging bestaat risicoloos in te schrijven. Daarbij wordt er op basis van geruchten gereageerd: als het ‘gevoel’ is dat de markt aantrekt, gaat de prijs omhoog.

Verschillen

Bendervoet verbaast zich over de ingediende offertes. Ondanks de gegeven hoeveelheden is er sprake van enorme verschillen, doublures, onduidelijke kostenposten en onevenredig veel berekende manuren. In totaal komt bij sommige percelen het aantal manuren 10.000, zo’n 30 procent, hoger uit dan geraamd.
En dat terwijl de opzet van deze manier van aanbesteden juist was de kosten in de hand te houden. Bendervoet: “De grote aannemers gaan steeds meer functioneren als uitzendbureaus. Er is geen bedrijfscultuur meer, vrijwel alles wordt uiteindelijk uitbesteed aan zzp’ers die vooral meters komen maken. De kosten van bouwfouten liggen nu op zo’n 10 procent van de totale prijs. Bovendien moeten die fouten ook nog eens in de toch al vaak krappe ‘normale’ bouwtijd worden hersteld. Die is dan ook gedoemd uit te lopen, met alle frustraties en kosten van dien.”
Door zelf de regie in handen te nemen moeten de kosten in de hand te houden zijn. Maar dan moeten de inschrijfprijzen natuurlijk wel op een reëel niveau liggen.

Nieuwbouw ROC Leiden

Het ROC Leiden gaat zijn activiteiten onderbrengen op twee centrale locaties, één aan de zeezijde van het Centraal Station in Leiden, en één naast het station Lammenschans. Voor de twee projecten zijn aparte bv’s gevormd die de nieuwbouw vanaf de voorbereiding tot de oplevering van de nieuwbouw begeleiden, beide onder projectdirecteur ing. G.A. Bendervoet.
Projectteam CCL LMP BV (Community College Leiden Lammenschanspark) is gevestigd in een kantoorgebouw pal naast het bouwterrein. Het team bestaat naast de directeur en een directievoerder, onder meer uit een aantal ‘ouderwetse’ opzichters, een planner, een maatvoerder en een logistiek medewerker. Voor elk van de percelen waarin het werk is opgeknipt zit er verder een coördinator in het team. Alle medewerkers zijn aangesloten op een centrale computer, zodat iedereen met dezelfde actuele gegevens werkt.
Het project is opgesplitst in zeven percelen:
1 Bouwput, grondwerk en beton­ske­let met parkeergarage
2 Schil (gevel, dak)
3 Werktuigkundige installaties (brandbestrijding, ventilatie, verwarming en koeling).
4 Elektrotechnische installaties
5 Afbouw
6 Transport (liften en rolbaan)
7 Terreininrichting.
Bewust wordt niet gewerkt met een hoofdaannemer, maar is elk perceel apart aanbesteed. Aannemers en installateurs konden zich via een website aanmelden. De geselecteerde partijen konden een prijs indienen waarbij wordt gewerkt met een open begroting op basis van ter beschikking gestelde hoeveelheden.

Reageer op dit artikel