nieuws

Plicht grondafname biedt ontwikkelaars kansen

bouwbreed

De projectontwikkelaars staan niet afwijzend tegenover nieuwe maatregelen waarmee grote steden de nieuwbouw willen versnellen. Voorwaarde is wel dat de gemeenten dan ook echt afstappen van de ingesleten gewoonte om tijdens het bouwproces alsmaar wijzigingen in de plannen af te dwingen.

Dat stelt de Neprom in een reactie op de mededeling van de gemeente Den Haag dat de stad de projectontwikkelaars gaat “prikkelen” om snel tot de daadwerkelijk bouw van de geplande woningen over te gaan. Ook Amsterdam en Nijmegen ondernemen stappen om de nieuwbouw aan te jagen.
Den Haag zegt graag sneller te willen bouwen maar ziet nu met lede ogen aan dat bouwrijpe grond vaak braak blijft liggen, omdat ontwikkelaars pas aan de slag gaan als er voldoende zekerheid is over de afzet van de woningen. Om de bouw te versnellen gaat de gemeente voortaan gebruik maken van een zogeheten grondafname- en realisatie-overeenkomst waarin is geregeld dat de ontwikkelaars de grond kopen zodra de gemeente die bouwrijp heeft gemaakt. Volgens de gemeente wordt de ontwikkelaar daardoor gestimuleerd op tijd een volledige bouwaanvraag in te dienen, omdat de datum waarop hij de grond moet afnemen bekend is. Via de overeenkomst wordt ontwikkelaar ook verplicht binnen een bepaalde tijd na de afgifte van de bouwvergunning ook echt te gaan bouwen.
Neprom-directeur Jan Fokkema constateert dat Den Haag een deel van de risico’s bij de ontwikkelaars legt. De ontwikkelaars hebben daar op zich geen moeite mee, aldus Fokkema. “Als het goed is geregeld, zou dat best kunnen”. Voorwaarde is alleen wel dat de ontwikkelaars die risico’s dan ook echt kunnen beheersen en niet later het schip ingaan, omdat een project door onverwachte nieuwe eisen van een gemeente vertraging oploopt, zegt de Neprom-directeur.

Aangepast

Volgens Fokkema gaat het op dat punt in de praktijk “nog wel eens mis”. “Er zijn allerlei diensten van de gemeenten die van alles vinden en dan halverwege de rit eisen dat het plan wordt aangepast”, aldus de Neprom-directeur, die zich daarbij vooral richt op de welstandscommissies. De werkwijze die steden als Den Haag en Nijmegen voorstaan, is voor de ontwikkelaars goed werkbaar als in de beginfase ook “echt heldere” afspraken op papier komen te staan over de randvoorwaarden van een project, waarna de ontwikkelaars de ruimte krijgen om het project te realiseren. “Als je in het begin van het proces alles goed regelt, kun je de risico’s hanteerbaar maken”, aldus Fokkema.
De Neprom-directeur maakt duidelijk dat de ontwikkelaars een stuk minder te spreken zijn over het plan van Den Haag om in de overeenkomst een realisatieplicht op te nemen. “Een grondafnameplicht is al zware kost. Vanaf dat moment gaat je renteteller al lopen”, aldus Fokkema, die denkt dat ontwikkelaars daarmee al voldoende worden gestimuleerd om snel te gaan bouwen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels