nieuws

Onderzoek naar bouwlocaties voor kerncentrales

bouwbreed

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken laat onderzoek doen naar de gereserveerde ruimtes voor de eventuele bouw van kerncentrales. Coalitiepartijen PvdA en de ChristenUnie willen de locaties voor de centrales geschrapt hebben.

CDA-minister Van der Hoeven meldde afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer dat ze laat onderzoeken of de gereserveerde plekken nog voldoen. Volgens PvdA-Kamerlid Diederik Samsom kan daarvan alleen de uitkomst zijn dat er locaties afvallen. Een kleine meerderheid in de Tweede Kamer is sowieso – hoewel met nuances – tegen een onderzoek.
Samsom wees er op dat in het regeerakkoord van CDA, PvdA en de ChristenUnie is afgesproken dat Nederland de meest duurzame energievoorziening wil hebben van heel Europa. Bovendien gaat het om locaties die meer dan twintig jaar geleden zijn aangewezen en volgens hem allang niet meer voldoen aan bouweisen om daar een kerncentrale te bouwen. “Vier van de vijf locaties kan Van der Hoeven wel schrappen.”
Een woordvoerder van Economische Zaken stelt dat de bewindsvrouw haar brief is begonnen met een verwijzing naar afspraken in het regeerakkoord over duurzame energie.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden. Dit mag ook zeker niet gezien worden als een opstap naar een ‘bouwbesluit’, zo lijkt Economische Zaken te zeggen.
Volgens het ministerie is de overheid wettelijk verplicht eerst onderzoek te doen naar gereserveerde ruimte, voordat er iets kan worden gewijzigd. In de brief maakt Van der Hoeven, samen met VROM-collega Cramer, ook nog eens duidelijk dat het onderzoeken van de locaties niet betekent dat de kerncentrales daadwerkelijk gebouwd gaan worden en dat er alleen gereserveerde plekken kunnen afvallen, niet bijkomen.
De vijf locaties zijn: Borssele, Eemshaven, Rotterdam-Maasvlakte, Moerdijk en de Westelijke Noordoostpolderdijk. CDA-Kamerlid Liesbeth Spies noemt het een goede zaak dat Van der Hoeven onderzoekt of deze locaties nog wel geschikt zijn.

Reageer op dit artikel