nieuws

Onderzoek ‘hotspots’ kost 50 miljoen euro

bouwbreed

Het kabinet trekt de komende vijf jaar 50 miljoen euro uit voor onderzoek naar het klimaatbestendig maken van Nederland.

Het kabinet trekt de komende vijf jaar 50 miljoen euro uit voor onderzoek naar het klimaatbestendig maken van Nederland.
De ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, EZ en een onderzoeksteam afkomstig uit vijf kennisinstellingen gaan acht hotspots onderzoeken op de gevolgen van de stijgende zeespiegel en de toenemende aanvoer van water via de grote rivieren. Dat bleek vrijdag na afloop van de ministerraad.
De verwachting is dat door klimaatverandering het weer extremer zal worden. Dit zal forse consequenties hebben voor de manier waarop het land is en wordt ingericht. In april meldde Cobouw al welke ‘hotspots’, die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, worden onderzocht. Het gaat om stadsgewest Haaglanden, Schiphol, de Rotterdamse haven, e Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta, de Waddenzee, het rivierengebied, ondiepe wateren en veenweidegebieden en droge rurale zandgronden. Als onderdeel van dit project wordt een Klimaat Kennisfaciliteit opgericht waar regionale overheden en bedrijven klimaatinformatie kunnen opvragen.

Reageer op dit artikel