nieuws

Nieuwbouw ministeries toch in 2008 van start

bouwbreed

De Rijksgebouwendienst verwacht dat de nieuwbouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken geen vertraging zal oplopen. Door de bouwput apart aan te besteden kan de bouw toch begin 2008 van start gaan.

De aanbesteding van het ministeriegebouw dat gaat verrijzen op de plek waar nu nog de Zwarte Madonna wordt gesloopt, is opnieuw gestart. Eind vorige maand legde de Haagse voorzieningenrechter de eerste aanbesteding stil. Reden hiervoor was onder meer dat de RGD onredelijke eisen had gesteld. Zo moest de winnaar bereid zijn om onder onbekende voorwaarden met een onbekende marktpartij een bv te vormen.
Ondanks de vertraging in de aanbestedingsprocedure verwacht de Rijksgebouwendienst dat de uiteindelijke opleveringsdatum nog kan worden gehaald. Dit kan doordat besloten is de bouwput apart aan te besteden vooruitlopend op de gunning van de bouw. Het werk voor de bouwput bestaat uit het plaatsen van de damwanden, het ontgraven en vastzetten van de wanden met groutankers.
In tegenstelling tot de eerste aanbesteding, waar het werk was opgedeeld in vier percelen, is nu gekozen voor een aanbesteding van éé n perceel. Het gunningscriterium blijft wel de meest voordelige inschrijving.
Het ontwerp van de Duitse architect Hans Kollhoff heeft een omvang van 132.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak.

Reageer op dit artikel