nieuws

Nieuw jaarmodel voor infradivisie Heijmans

bouwbreed Premium

De bouwbonden hebben een nieuw jaarmodel afgesloten met Heijmans Infrastructuur. Daarmee wordt voorkomen dat zevenhonderd werknemers van het bouwbedrijf de WW ingaan tijdens de wintermaanden.Als in de winter door het slechte weer of een tekort aan opdrachten onvoldoende werk voorhanden is, kunnen de werknemers betaald verlof opnemen. Zij sparen daarvoor in de zomermaanden met overwerk de benodigde uren op. Ook reisuren kunnen voor dat doel worden ingezet.Het nieuwe jaarmodel is volgens FNV Bouw, CNV Hout en Bouw en Het Zwarte Corps een voortzetting van het oude model, dat in 2006 werd afgesloten. Enig verschil is dat het maximaal aantal op te bouwen uren is teruggebracht van 240 tot 200.Voor de vakbonden was dat een hard punt. “Ik ben tevreden over het feit dat we hierover overeenstemming hebben kunnen bereiken”, zegt districtshoofd Henk Wuijten van CNV Hout en Bouw. “Al met al wordt van zowel werknemers als werkgevers heel wat gevraagd om gedurende de winter dienstverbanden in stand te houden.”Wuijten vindt het eigenlijk van de gekke dat in de sector jaarmodellen moeten worden afgesloten. “Het is triest dat in een markt met daarin de overheid als grootste opdrachtgever, een slechte spreiding van opdrachten het afspreken van jaarmodellen nodig maakte.”De looptijd van het nieuwe jaarmodel is gelijk aan de duur van de bouw-cao, tenzij uitvoeringsproblemen aanleiding geven de voortzetting op te schorten.

Schaars

Heijmans heeft baat bij het jaarmodel, omdat het toch al schaarse personeel verbonden blijft aan de onderneming. Bovendien kan zij de productiviteit in de droge maanden opvoeren en de capaciteit beter benutten.

Reageer op dit artikel