nieuws

Nederland ontbeert lef voor grote bouwprojecten

bouwbreed

Schiphol naar de Noordzee, aanleg van het Rondje Randstad en de verticale stad Belle van Zuylen. Het zijn grote projecten waar al jaren over gesproken wordt, maar die bij gebrek aan lef blijven liggen. En dat terwijl grote projecten juist nodig zijn om de groeiende problemen het hoofd te kunnen bieden.

In een memorandum schrijft de Denktank Public Space dat het nieuwe kabinet Balkenende heeft verzuimd of wellicht niet heeft gedurfd met een visie te komen waarin ruimte is voor een grootse aanpak van de grote problemen.
“De urgentie van aandacht voor de leefomgevingvan de burger staat al lang op de politieke agenda. Terecht vraagt de burger nu om actie. Dan mag men meer verwachten dan opgeruimde hondenpoep en minder fietsdiefstallen. Het kabinet is de wethouder niet”, aldus de denktank.

Intelligent

Het memorandum is een vervolg op het begin dit jaar gepubliceerde manifest ‘naar een intelligente en verbonden overheid’. Volgens de denktank stapelen de problemen in ons land zich op zonder dat er werkelijke oplossingen worden gevonden. Zo is er een groot mobiliteitsprobleem, maar blijft de oplossing marginaal. Hier een busbaantje, daar een spitsstrookje.
De denktank wijt dit aan de versnipperde en trage aanpak van de problemen die op zijn beurt wordt veroorzaakt doordat in de publieke sector permanent een soort gehaktmolen aanstaat die alle grote kwesties verhakselt tot kleine probleempjes die voor het openbaar bestuur te behappen zijn.
Public Space meent dat de overheid nu een visie moet ontwikkelen op de grote problemen. Zo is het ruimtegebrek in vooral de Randstad een probleem dat goed beschouwd redelijk simpel is op te lossen. Veel ontwikkelingen worden geremd door de aanwezigheid van Schiphol dat niet alleen zelf veel ruimte in beslag neemt maar ook gebruik in de omgeving belemmert.
“Vandaar dat wel al eerder hebben gepleit voor verplaatsing van de luchthaven naar Flevoland of naar de Noordzee. Een eiland in zee is de superieure oplossing omdat Schiphol in Flevoland wederom toekomstige gebruiksmogelijkheden in de polder zal belemmeren”, aldus de denktank.

Gesmoord

Het grote probleem is dat initiatieven nu maar al te vaak in de kiem worden gesmoord met het argument dat er geen geld is of dat de investering niet rendabel is. Public Space is daarvan niet onder de indruk. Geld is geen probleem. De nationale besparingen vooral in de vorm van pensioengelden worden nu voor een belangrijk deel in het buitenland belegd bij gebrek aan mogelijkheden in Nederland.
Doe meer aan private financiering van (semi-)publieke investeringen, is dan ook het simpele advies. De denktank probeert de komende tijd in rondetafelgesprekken de geesten te rijpen voor grote werken.

Reageer op dit artikel