nieuws

Museumparkgarage volgens plan afgebouwd

bouwbreed

De parkeergarage met onderliggende waterberging in het Rotterdamse Museumpark wordt volgens bestaand plan afgebouwd, maar voor tweemaal zoveel geld als begroot: 103,4 miljoen euro. Dat heeft de gemeenteraad gisteren tijdens een rumoerige vergadering besloten.

In het alliantiecontract dat wordt gesloten met bouwer Strukton wordt expliciet vastgelegd dat deze alsnog aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten bij de bouw van de parkeergarage in het Museumpark. Dat heeft het Rotterdamse gemeentebestuur toegezegd na aandringen van de gemeenteraad. Vooral oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam en SP geloven niets van de verzekering van verantwoordelijk wethouder J. Baljeu en van C. de Wijs (directeur Gemeentewerken) dat Strukton geen schuld heeft aan de technische problemen die een jaar geleden tot stilvallen van het werk leidden. Zij eisten gisteren tevergeefs dat het project opnieuw Europees wordt aanbesteed. “Hoe kunt u in deze omstandigheden het project onderhands gunnen aan een partij die er tot nog toe niets van heeft gebakken?” vroeg M. Pastors (Leefbaar Rotterdam), die zelf als voormalig wethouder door sommige partijen de schuld in de schoenen geschoven krijgt. “Openbaar aanbesteden is de enige manier om erachter te komen wat de overbodige meerkosten zijn.” Verschillende oppositiepartijen zetten bovendien vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de geleverde cijfers. Want als de fouten niet gemaakt zijn door de bouwer moeten die zijn gemaakt door OBR of Gemeentewerken – de partij die nu de cijfers levert.

Motie

Om die reden riep Leefbaar Rotterdam in een motie op om de uitkomsten af te wachten van de enquêtecommissie die de missers rond het project onderzoekt. Die werd met een nipte meerderheid verworpen. Het gemeentebestuur zegt het commissierapport, dat pas in oktober wordt verwacht, niet te kunnen afwachten. “We hebben geen afspraken met de aannemer gemaakt die tot na de zomer reiken”, aldus Baljeu. Volgens haar is er serieuze reden om aan te nemen dat afbouwen bij verdere vertraging nog duurder wordt. Enerzijds door de prijs van instandhouding van de bouwplaats en anderzijds door prijsontwikkelingen in materialen en door de marktontwikkeling. Volgens Baljeu heeft Strukton drie jaar geleden bij de aanbesteding van het werk dertig procent onder de prijsraming ingeschreven. Toen de bouw stilviel door ernstige stabiliteitsproblemen van de damwanden rond de bouwput en bij het Sophia Kinderziekenhuis (het complete ziekenhuiscomplex verschoof twee centimeter), was sprake van een totaal andere situatie. “Ten tijde van de aanbesteding was er helemaal geen werk voor bouwers, en nu is dat er volop, dus kost alles meer. De huidige marktontwikkeling wijst op nog verdere prijsstijgingen”, aldus Baljeu.
Volgens de alliantieafspraken delen gemeente en aannemer het verlies als de overschrijdingen nog verder oplopen.

Reageer op dit artikel