nieuws

Meer controle op aanpak veertig wijken

bouwbreed

Minister Vogelaar (Wonen) wil scherp gaan controleren of de wijkenaanpak ook echt goed van de grond komt. Als gemeenten en corporaties treuzelen of tegenwerken zal het Rijk de geldkraan dichtdraaien of zelfs het geld terugvorderen. Daarnaast zal een externe visitatiecommissie deze kabinetsperiode twee keer de voortgang van de wijkenaanpak onder de loep nemen.

Uit het actieplan krachtwijken dat Vogelaar deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de externe visitatiecommissie ook het optreden van het Rijk zelf zal beoordelen.
Vogelaar wil in 2011 duidelijk kunnen aangeven welke resultaten zij bereikt heeft met haar wijkenaanpak. De minister herhaalt in de brief dat de bewoners in de 40 wijken deze kabinetsperiode al echt moeten merken dat er iets in hun buurt aan het veranderen is.

Oordeel

De samenwerking tussen Rijk, gemeenten, corporaties, bewoners en andere betrokkenen zoals het bedrijfsleven staat centraal in het actieplan van de minister. Op basis van haar toer langs de 40 uitverkoren achterstandswijken velt Vogelaar een hard oordeel over de manier waarop de problemen in de wijken tot nu toe zijn aangepakt. Een slechte samenwerking heeft geleid tot een versplintering van investeringen en flink wat frustraties, constateert de minister.
Zoals al eerder bekend werd, ontbreekt in het actieplan een financiële onderbouwing.
Vogelaar herhaalt dat het kabinet jaarlijks 750 miljoen euro wil uittrekken. Dit geld zal van de corporaties moeten komen, maar een akkoord met de sociale huisvesters is er nog niet.
Vogelaar richt zich bij haar aanpak vooral op de sociale problemen in de wijken. “De fysieke herstructurering staat goed op de rails, maar is nog lang niet overal af”, aldus de minister, die vindt dat de openbare gebouwen nogal eens in slechte staat verkeren en dat er te weinig zorgwoningen zijn. In het algemeen koerst de minister aan op een gevarieerde woningvoorraad in de wijken.

Onorthodox

In het actieplan moedigt Vogelaar gemeenten en corporaties te gaan zoeken naar nieuwe onorthodoxe manieren om de problemen aan te pakken. Vogelaar kondigt aan dat het Rijk bereid is knellende regels op de schop te nemen en met nieuwe maatregelen te komen, zoals wetgeving die ervoor moet zorgen dat gemeenten meer kunnen doen tegen slapende verenigingen van eigenaren.
De VVD heeft gisteren zeer kritisch gereageerd op het actieplan van de minister. Volgens de partij staat het plan vol “wollige woorden” en ontbreken duidelijke keuzes. “Het is een waaier aan bekende knelpunten, vage voornemens en talloze overlegstructuren”, aldus de VVD

Reageer op dit artikel