nieuws

Maatschappelijk verantwoord ‘freewheelen’

bouwbreed

In Cobouw van 21 juni staat onder de titel ‘Maatschappelijk Verantwoord Adfalteren’ een artikel van Koen Verhagen over meer asfalt door sponsoring van wegennetten. Jaap van Dijke is van mening dat de autovloot verkleind moet worden.

In Cobouw van 21 juni staat onder de titel ‘Maatschappelijk Verantwoord Adfalteren’ een artikel van Koen Verhagen over meer asfalt door sponsoring van wegennetten. Jaap van Dijke is van mening dat de autovloot verkleind moet worden.
Gelukkig staat achter zijn naam ‘reclamebureau’, zodat we weten wat voor vlees we in onze kuip hebben. Ik weet niet of zijn sponsoring-suggesties serieus zijn bedoeld. Ik hoop van niet. Immers; het is een proefballonnetje zoals hij zelf schrijft, maar dan een vanuit een traditioneel kokerdenken.
Laat ik mijn proefballonnetje er tegenover stellen. Wel serieus bedoeld, maar waarschijnlijk door de kokerdenkers naar het rijk der fabelen verwezen. Het artikel gaat weer uit van de Pavlov reactie op meer verkeer; we moeten meer asfalt! Zijn voorstel is dat anders te financieren. Mijn voorstel is minder verkeer. Ik leg het uit. Twee metaforen schieten me te binnen. In New York was eind voor-vorige eeuw de paardentram hét vervoermiddel. Experts rekenden op basis van extrapolatie uit wanneer N.Y. één grote uitwerpselenopslagbult zou zijn. Het is nooit zover gekomen. Op de mutatie volgde namelijk een mutant. De auto deed haar intrede. Het paardenuitwerpselenprobleem was opgelost. De moraal: Niet zoeken naar meer asfalt (extrapolatie), maar zoeken naar een alternatieve vorm van vervoer trendbreuk). Uw badkuip dreigt over te lopen. De afvoer zit verstopt. Bliksemsnel timmert u van planken een afvoergoot in elkaar en leidt het inmiddels over de rand stromende water naar een afvoerputje in de badkamervloer. Of komt u op het simpele doch lumineuze idee de kraan dicht te draaien. Afdoende om overlopen tegen te gaan. In de praktijk van alle dag brengen we steeds meer asfalt aan om de verkeersstroom te verwerken. De stroom houdt nooit op. Simpele oplossing: stop het autoaanbod.

Omzet

De Pavlov reactie is voorspelbaar. U stagneert daarmee de economische ontwikkelingen en helpt deze om zeep. Hoe zo help ik de economische groei om zeep? Gebeurt dat vandaag of morgen dan niet met de huidige ‘meer asfalt’ methode? De praktijk van de voortdurende stroom files – ondanks dat we meer asfalt hebben – leidt uiteindelijk tot een constant stilstaan van alle verkeer. Of dat dan bevorderlijk is voor onze economie! Begin eens met de “badkuip overstromings methode”. Draai de kraan dicht. Laten we om te beginnen geen auto’s meer in te voeren. Dat kan makkelijk, want we hebben geen eigen personenauto industrie. We discrimineren niet. Het geldt voor alle merken. De directies van autofabrieken lopen Den Haag plat met; wat hebben we nou? Zij bekommeren zich niet om files, smog, milieuschade. Zij denken alleen aan omzet. Ga eens denken vanuit capaciteit in plaats van aanbod. Onze wegen kunnen een bepaalde hoeveelheid auto’s (in de spits) aan. Verleng met rekeningrijden de spits. Dat levert meer capaciteit op. Bepaal het aantal auto’s dat we aankunnen. Is het minder dan ons autobezit kan er nog uitbreiding plaats vinden. Is het gelijk aan ons auto bezit dan ogenblikkelijk stoppen met invoer. Is de capaciteit minder dan het aantal auto’s die we met elkaar bezitten dan hebben we een probleem. We moeten dan de autovloot verminderen door bijvoorbeeld auto’s die wegens ouderdom versleten zijn niet meer te vervangen en de hierna genoemde vergunning intrekken..
Uitgaande van de wegencapaciteit stellen we een vergunningstelsel in. Degene die een auto bezit krijgt een vergunning om een auto te mogen bezitten. Nieuwe vergunningen worden alleen uitgegeven als er ruimte in capaciteit is. In de kortste keren ontstaat er een levendige handel in autovergunningen. Een nieuwe economische activiteit!

Mutant

Ik realiseer me dat de minister die een dergelijk voorstel op tafel legt zijn politieke doodvonnis velt. Toch moet het denken in vraag (asfalt) en aanbod (autopark) omgedraaid worden willen we niet tot een totale stilstand van het autoverkeer komen. Dit moet zeker gebeuren tot er een mutant voor een andere verkeersvorm is ontdekt. En ik ben optimistisch genoeg te denken dat die er een keer zal komen. De wereld is nog nooit, ondanks alle voorspellingen, aan haar eind gekomen. Tot zolang; geen Pavlov reacties graag, intelligent reageren.
Jaap van Dijke, Dijnooy Consultancy b.v. management en advies (jvandijke@planet.nl)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels