nieuws

Leiden laat budgetoverschrijdingen onderzoeken door commissie

bouwbreed Premium

Een onderzoekscommissie moet in Leiden licht werpen op het fenomeen van kostenoverschrijdingen bij grote gemeentelijke bouwprojecten. Directe aanleiding zijn de herhaalde overschrijdingen van het budget voor de uitbreiding en renovatie van de Stadsgehoorzaal.

Er blijkt sprake van een terugkerend patroon waarbij projecten qua financiën noch wat betreft planning binnen de gestelde grenzen worden gerealiseerd. De gemeenteraad besloot eerder dit jaar tot de instelling van een vooronderzoekscommissie die moest adviseren over de vorm van het onderzoek. Dat advies ligt er nu.
Een brede onderzoekscommissie heeft de voorkeur boven een raadscommissie. “Gezien de aard en de breedte van de problematiek bestaat er vooralsnog geen behoefte aan de juridische bevoegdheden die een raads-enquête geeft”, luidt het argument.
Een andere verklaring voor de voorkeur is dat behalve vertegenwoordigers van de gemeente ook mensen van daarbuiten bij het onderzoek kunnen worden betrokken.

Vrees

Belanghebbenden van buiten de gemeentelijke organisatie zouden bij de gekozen opzet eerder geneigd zijn mee te werken dan bij een raadsenquête, die wellicht vrees wekt voor “de consequenties die hun uitspraken mogelijk voor zichzelf of voor anderen kunnen hebben”.
De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: “Wat zijn de organisatorische, politiek-bestuurlijke en besluitvormingstechnische oorzaken van het herhaalde patroon van budgetoverschrijding in het gemeentelijk projectmanagement?
In hoeverre bieden de voorgestelde maatregelen zicht op een oplossing van die problematiek en op hoe moeten aansturing en controle vanuit de gemeenteraad in de toekomst zijn ingericht om herhaling van gesignaleerde patronen te voorkomen?”
De Leidse gemeenteraad is op 4 september aan het woord over de in te stellen onderzoekscommissie.

Reageer op dit artikel