nieuws

Kauwgomdijk en terugblaaskering tegen het wassende water

bouwbreed

Dicht gaten in dijken met gebruikte kauwgom die met speciale bakken wordt ingezameld. Dat is een van de ideeën die basisscholieren gisteren overhandigden aan Rijkswaterstaat om de zeespiegelstijging het hoofd te bieden.

Directeur generaal Mark Dierikx van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ging gisteren in debat met leerlingen van de Christelijke Montessorischool in Den Haag. Hoewel hun schoolgebouw zich op een veilige hoogte van 1.70 meter +NAP bevindt, hadden de leerlingen zich op verzoek van Dierikx de afgelopen weken gebogen over de waterproblematiek.
Hoewel het de hoogste waterambtenaar vooral te doen was om het vergroten van de bewustwording, nam hij zo’n 40 ideeën mee naar huis. Stijn (11) bedacht een kering van grote ventilatoren in de duinen die het wassende water terugblazen. Omdat daarvoor veel energie nodig is, stelde hij voor ietsje verderop windmolens te plaatsen. Yalou (12) tekende een slurpzeppelin die het overtollige water opzuigt, zuivert en naar Afrika vliegt. Roel (7) stelt voor naast glasbakken op straat bakken te zetten voor het inzamelen van kauwgom. Daarmee kunnen gaten in dijken worden gedicht en misschien zelfs complete keringen gebouwd. De kindertekeningen krijgen waarschijnlijk een plekje in de Watervisie die de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat dit najaar presenteert.

Reageer op dit artikel