nieuws

Grondverwerving volop gaande in delen Zuidplaspolder

bouwbreed

Projectontwikkelaars en gemeenten roeren zich flink in de Zuidplaspolder die in beeld is voor grootschalige woningbouw. De gemeenten hebben inmiddels op ruim 2000 hectare grond in de diepe polder tussen Rotterdam en Gouda een claim gelegd, zo meldt minister Cramer (VROM) aan de Tweede Kamer.

In antwoord op Kamervragen van de PvdA stelt dat de minister dat gemeenten de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing hebben verklaard op delen van de Zuidplaspolder waar in de toekomst wordt gebouwd. Ze bevestigt dat ook de projectontwikkelaars actief zijn in de polder. Hoeveel grond de ontwikkelaars inmiddels hebben verworven en waar precies, is Cramer naar eigen zeggen niet bekend.
In haar brief aan de Kamer bevestigt de minister dat zij niet afwijzend staat tegenover woningbouw in de Zuidplaspolder. In en buiten de Tweede Kamer worden grote vraagtekens gezet bij grootschalige woningbouw in dit diepe ‘putje’ van Nederland. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is zeer kritisch en recentelijk waarschuwde ook het Ruimtelijk Planbureau en het Natuur en Milieu Planbureau dat het gebied extra kwetsbaar is, omdat het niet alleen diep ligt maar bij een eventuele dijkdoorbraak ook snel volloopt.
De Zuidplaspolder is in 2004 in de Nota ruimte aangewezen voor grootschalige woningbouw. In de polder zouden op de lange termijn 20.000 tot 30.000 woningen moeten komen. Cramer laat weten dat zij dit voornemen van het vorige kabinet niet op voorhand overneemt. Wel omarmt zij de plannen voor de bouw van 7000 woningen de eerste fase tot 2020. “Als deze woningen klimaatbestendig, in de juiste landelijke woonmilieus en met ruimtelijke kwaliteit worden gebouwd, heeft dat mijn steun”, aldus de minister.

Maaiveld

Ze wijst erop dat het maaiveldniveau in de polder van -4,5 NAP in het noorden naar – 6,5 NAP in het zuiden loopt. “De bebouwing is voor het grootste gedeelte gepland in het noorden en het midden van de polder en vindt dus voornamelijk plaats op hoger gelegen delen”, aldus de minister, die daaraan toevoegt dat het maaiveldniveau hoger komt te liggen als de betreffende gronden bouwrijp worden gemaakt.

Reageer op dit artikel