nieuws

Gemeente Assen verwijt BAM contractbreuk

bouwbreed

De gemeente Assen verwijt BAM Vastgoed ernstige vertragingstechnieken ten aanzien van de stadswijk Kloosterveste. Als de ontwikkelaar niet meer vaart maakt, kan BAM een kort geding tegemoetzien.

Assen is alle touwtrekken meer dan zat. “Drie jaar werd onderhandeld voordat in 2003 het contract totstandkwam”, verzucht gemeentevoorlichter Hannie Jippes. “Vervolgens bleek BAM aan allerlei overeengekomen eisen te sleutelen. De gemeente ontdekte dat bij het project de afgesproken kwaliteit ernstig in het geding kwam. Het schijnt dat BAM niet meer voldoende winst zag.”
Kloosterveste moet de aantrekkelijke kern worden van de al bestaande stadswijk Kloosterveen. Eind 2006 gingen de eerste 49 herenhuizen, penthouses en villa’s in de verkoop. Uiteindelijk zal het sfeervol in een cirkel te bouwen Kloosterveste 738 woningen tellen. De kopers worden gelokt met woningen in Jugendstil en de stijl van Berlage tot panden in de geest van de Amsterdamse en Haagse School. Ook het Neo-Modernisme krijgt de ruimte.
In de planning zitten scholen, sportvoorzieningen en een wijkcentrum. De plannen beloven de komst van 11.000 vierkante meter winkels en een ondergrondse parkeergarage voldoende om 650 auto’s te stallen.
De gemeente Assen klaagt dat BAM Vastgoed al snel na het afsluiten van het contract op de afspraken terugkwam. De conflicten liepen hoog op. Om een uitweg te vinden werd jongstleden maart de hulp van een bemiddelaar ingeroepen.

Buigen

“De gemeente heeft zijn best gedaan zo goed mogelijk mee te buigen”, aldus Jippes. “Op een gegeven moment loop je tegen grenzen aan. De pogingen van de mediator zijn mislukt.” De tussen BAM en Assen overeengekomen intentie was in 2005 de grond voor de eerste woningen bouwrijp te maken. Dan kon in 2006 de bouw van start. BAM komt echter nauwelijks in beweging.
“Het uitstel is dramatisch voor de sociale cohesie in de wijk”, vindt Siemen Vegter, fractievoorzitter van het CDA Assen. “De bewoners van Kloosterveen zijn in 2001 naar hun wijk gelokt met in het vooruitzicht allerlei prachtige voorzieningen. De mensen wachten nog steeds. Dat valt niet te verkopen”.
De gemeente Assen heeft gisteren BAM Vastgoed gesommeerd zijn contract na te komen. Als de ontwikkelaar niet binnen een week over de brug komt, spant de gemeente een kort geding aan.

Reageer op dit artikel