nieuws

Geen Europese aanbesteding voor algemene ziekenhuizen

bouwbreed

De rijksoverheid lijkt de spelregels met betrekking tot Europees aanbesteden niet te beheersen. Meestal ‘vergeet’ men Europees aan te besteden. Maar bij algemene ziekenhuizen is het net andersom. In 1996 is er al een circulaire geweest waarin de minister van VWS stelde dat alle zorginstellingen moeten onderzoeken of zij gelet op hun eigen specifieke situatie aanbestedingsplichtig zijn.

De rijksoverheid lijkt de spelregels met betrekking tot Europees aanbesteden niet te beheersen. Meestal ‘vergeet’ men Europees aan te besteden. Maar bij algemene ziekenhuizen is het net andersom. In 1996 is er al een circulaire geweest waarin de minister van VWS stelde dat alle zorginstellingen moeten onderzoeken of zij gelet op hun eigen specifieke situatie aanbestedingsplichtig zijn.
Bij het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) stelde het Ministerie van Economische Zaken dat ook ziekenhuizen Europees moeten aanbesteden. Terecht kwamen hierover uit de Tweede Kamer vragen. Na bijna een jaar nadenken antwoordde de Minister van VWS in december 2005 dat hij samen met de Minister van Economische Zaken ging onderzoeken of er een algemene uitspraak is te doen over de vraag of andere ziekenhuizen dan academische ziekenhuizen in het nieuwe stelsel aanbestedingsplichtig zijn. Hij schreef: “Voor zover nodig zal ik daarbij ook advies vragen aan de Europese Commissie. Over het resultaat zal ik de Kamer zo spoedig mogelijk berichten.” En zo wacht de Tweede Kamer, ondanks enkele aanmaningen nog steeds op antwoord van de Minister. Maar waarom is mij niet duidelijk.

Overheidsgelden

Een Nederlander is privaat verzekerd en betaalt zelf premie aan zijn zorgverzekeraar. De private zorgverzekeraar koopt zorg in bij een algemeen ziekenhuis dat een private instelling is. Voor de bouw lenen deze private algemene ziekenhuizen geld van banken of op de openbare kapitaalmarkt. Er is dus geen sprake van overheidsgelden. En dus in mijn ogen geen reden dat algemene ziekenhuizen Europees moeten aanbesteden. Nu zullen er vast juristen zijn die een andere zienswijze hebben. Maar daar stel ik graag de volgende politieke zienswijze tegenover. Indien algemene ziekenhuizen Europees moeten aanbesteden omdat de betaling door de zorgverzekeraars voor hun productie aangemerkt kan worden als overheidsfinanciering, dan betekent dat ook dat de productie door de zorgverzekeraars Europees aanbesteed moet worden. En dat zal het einde betekenen van menig ziekenhuis en mogelijk van onze zorgverzekering. Dus zodra de bouw Europees aanbesteed moet worden volgens de Minister van VWS kan hij de vervolgvraag verwachten of dan ook alle ziekenhuiszorg Europees aanbesteed moet worden. En daar kan hij dan geen nee op zeggen. Kortom, een algemeen ziekenhuis kan gerust zijn.
Onzin
Op het moment dat er een schadeclaim komt van een aannemer vanwege het niet-Europees aanbesteden, dan kan dat ziekenhuis direct een schadeclaim indienen tegen de zorgverzekeraars vanwege ziekenhuiszorg en de mogelijk gemiste inkomsten daaruit. Ik verwacht dat de Minister van VWS ook deze redenering bedenkt. Ik verwacht dus binnenkort een brief van de Minister aan de Tweede Kamer dat Europese aanbesteding voor algemene ziekenhuizen onzin is.
Dr.ir. C.A. Vietsch, arch. BNA, Lid Tweede Kamer, CDA-fractie
A.Vietsch@tweedekamer.nl

Reageer op dit artikel