nieuws

Futuroloog: Robot rukt op, technisch zijn we al zo ver

bouwbreed

Nederland heeft te maken met overliquiditeit, concludeert Wim De Ridder, directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO). De overheid heeft geen tekorten meer, de institutionele beleggers hebben gezamenlijk zes- tot zevenhonderd miljard euro te besteden. Maar dat geld wordt slechts mondjesmaat ge ï nvesteerd in ruimtelijke ontwikkeling. “Zonde”.

Eén van de activiteiten van de stichting is het doen van voorstellen voor gebieden in Nederland waar geen plannen voor zijn, maar waar met een goede investering heel wat van te maken is.
Zo ontwierp de SMO plannen voor het haventerrein in het Rotterdamse Delfshaven en het Havenkwartier in Deventer. Ook deed de stichting een duit in het zakje voor de ontwikkeling van de Delflandse kust.
“De overheid investeert hier vooral, maar wij zijn van mening dat er ook voor private partijen een taak is weggelegd. Een particulier is bovendien vaak innovatiever dan de overheid.”
Innovatie is één van de stokpaardjes van de SMO.
“Zelf doen we geen uitvindingen, maar we zetten ons in om goede ideeën die op de plank zijn blijven liggen, in de markt te zetten. Wij kennen de kloof tussen de wetenschap en het bedrijfsleven, en de innovatieparadox. Het industriële bouwen is hier een voorbeeld van. Qua technologie zijn we er klaar voor, maar het komt nog nauwelijks van de grond. Uiteindelijk gaat echter ook in de bouw de ‘wisdom of the crowd’ gelden: de vernieuwingskracht van particulieren die noodzakelijk is voor innovaties. De oude manier van denken gaat ervan uit dat inspraak van gebruikers vertragend werkt. Wij zijn echter van mening dat door internet nieuwe maatschappelijke structuren ontstaan waardoor de gebruikers leidend gaan optreden.”
Voor de bouw betekent dit dat de aanbodgestuurde huizenmarkt zal veranderen in een vraaggestuurde. Deze vorm van bouwen is nu nog vrij duur, geeft De Ridder toe. “Dat komt omdat het nu slechts incidenteel voorkomt. Het wordt pas goedkoper wanneer we op grote schaal industrieel gaan bouwen, waarbij particulieren via de computer hun woning kunnen samenstellen.”
Dit gaat gepaard met een volledig geautomatiseerde productie. “Net zoals een auto door robots in elkaar wordt gezet, gaan robots op den duur huizen bouwen”, weet De Ridder, als futuroloog voortdurend bezig met ‘backcasten’ vanuit 2020. “Dat betekent een overgang naar materialen die gemakkelijk door robots te hanteren zijn. Prefab, maar zonder de betekenis die we er nu aan geven. De kern van de nieuwe manier van bouwen is juist de eigen inbreng van de consument. Via de computer kan hij precies aangeven welke tegeltjes hij wil en waar hij deze wil hebben. Een door robots gebouwd huis bevat veel minder fouten bij de oplevering, omdat deze tussentijds gemakkelijker kunnen worden opgespoord. Aan een nieuwe auto mankeert immers ook zelden iets.”
Over de gevolgen voor de bouwvakkers maakt De Ridder zich geen zorgen. “We vonden het vroeger toch ook niet erg dat de landarbeiders overbodig werden? Er zijn branches zat waar deze mensen ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld de dienstverlening: toerisme, recreatie. Daar zit de werkgelegenheid van de toekomst. Het is belachelijk dat we zoveel mankracht inzetten in een branche die gemakkelijk geautomatiseerd kan worden.” Momenteel kan Nederland echter nog niet zonder bouwvakkers, relativeert De Ridder. “Het is dus begrijpelijk dat bouwvakopleidingen nog steeds actief leerlingen werven. Renovatie zal bovendien altijd een ambacht blijven dat door menselijke handen wordt uitgevoerd. Ik heb het hier over een ontwikkeling op zeer lange termijn, waarvan het tempo afhangt van de menselijke flexibiliteit. Technologisch gezien zijn we immers allang zo ver. Misschien zal het in de huidige bouwbedrijven ook nooit zo ver komen”, filosofeert De Ridder verder. “De scheepvaartmaatschappijen hebben immers nooit vliegtuigen gekocht, terwijl zij juist de passagiers hadden. Er moesten nieuwe bedrijven komen die mensen met vliegtuigen gingen vervoeren, die deze culturele omslag konden maken. Voor de bouw is het geautomatiseerd werken net zo’n grote omslag. Misschien moeten er wel eerst nieuwe bouwbedrijven opgericht worden voordat de industriële bouw een aanvang kan nemen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels