nieuws

Extra staatsgaranties voor Fehmarnproject

bouwbreed Premium

Denemarken en Duitsland zijn niet bang zich financieel in de vingers te snijden bij de bouw van de 19 kilometer lange Fehmarnverbinding tussen beide landen. Het project zal begeleid worden door omvangrijker staatsgaranties dan enkele jaren geleden nog voor noodzakelijk gehouden werd.Het bedrijfsleven is na ervaringen met de Herrentunnel in Lübeck huiverig geworden zijn inkomsten te baseren op passerende voertuigen. Zowel Bilfinger Berger als Hochtief inden tientallen miljoenen euro’s minder dan verwacht.

Of de Fehmarnverbinding een brug wordt dan wel een afzinktunnel, is nog steeds een onbeantwoorde vraag. De voorkeur gaat uit naar een brugverbinding. De afzinktunnel wordt achter de hand gehouden als alternatief. In beide gevallen krijgt het traject zowel een vier banen brede snelweg als een dubbel spoor.
De kosten van de tuibrugvariant werden in 2004 geraamd op 4 miljard euro. Voor de bouw wordt 6,5 jaar uitgetrokken.
De Duitse bouwminister Wolfgang Tiefensee is met zijn Deense collega Flemming Hansen tot overeenstemming gekomen dat na voltooiing de Fehmarnverbinding in 2018 eigendom wordt van Denemarken. Duitsland zorgt voor een snelwegaansluiting tot Puttgarden.
Denemarken neemt aan de noordelijke zijde de infra voor zijn rekening. Beide landen doen een beroep op Europese middelen uit het fonds voor de transeuropese netwerken.

Reageer op dit artikel