nieuws

Den Bosch weerde terecht stenenlevering Straton-KNK

bouwbreed Premium

De gemeente Den Bosch heeft terecht de aanbieding van Straton-KNK uit Berlicum naast zich neergelegd voor de levering van natuursteen voor de Markt. Dit vindt de voorzieningenrechter uit de Brabantse hoofdstad.

In de aankondiging van de aanbesteding had de gemeente Den Bosch uitdrukkelijk aangegeven dat varianten niet mochten. In het aanbestedingsdocument stond verder dat “een onderneming maximaal éé n keer kan inschrijven op de opdracht, hetzij als zelfstandige inschrijver, hetzij als combinant”.
Straton hield zich daar echter niet aan. Het Berlicumse bedrijf deed vier aanbiedingen in vier verschillende enveloppen genummerd 01 tot en met 04. De gemeente liet daarop het bedrijf weten dat de aanbiedingen niet rechtsgeldig zijn en dus buiten beschouwing zouden blijven. In dezelfde brief laat de gemeente tevens weten voornemens te zijn de opdracht te gunnen aan Stonebase. Straton is het hiermee niet eens en spant een kort geding aan. Daarin wordt ge ë ist dat de aanbestedingsprocedure wordt ingetrokken en de gemeente de opdracht niet mag gunnen. Het bedrijf voert daarbij aan dat de gemeente envelop 01 had moeten zien als de hoofdaanbieding. Dat was toevallig de economisch meest voordelige aanbieding waardoor Straton de opdracht zou hebben verworven als het mee had mogen doen.

Voorwaarden

De gemeente is het daarmee volstrekt oneens. Afgezien van het feit dat van tevoren was bepaald dat een inschrijver maar éé n aanbieding mocht doen, voldeden de andere drie aanbiedingen van Straton aan de besteksvoorwaarden. Door achteraf te zeggen dat aanbieding 01 de echte aanbieding was, plaatste Straton zich in een voordelige positie ten opzichte van de concurrenten die slechts éé n aanbieding hadden gedaan.
De voorzieningenrechter volgde deze redenering van de gemeente volledig. Ook rechter Rullmann meende dat Straton hiermee een voorsprong had op de concurrenten. “Zulks is in strijd met de strikte procedureregels die hebben te gelden in een openbare Europese aanbestedingsprocedure, meer in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel”, oordeelde de rechter.

Reageer op dit artikel