nieuws

Corporaties breekijzer in conflict Kloosterveste

bouwbreed

De gemeente Assen treft voorbereidingen om samen met plaatselijke corporaties te beginnen met de bouw van wijk Kloosterveste. Ontwikkelaar BAM Vastgoed weigert uit vrees voor aanzienlijke verliezen een spa de grond in te steken.

Kloosterveste is een bijzondere wijk. De locatie ligt als een grazige cirkel met een doorsnede van 400 meter in het hart van de Asser nieuwbouwwijk Kloosterveen. Met opvallende herenhuizen, winkels en nutsvoorzieningen moet de veste het leven in het uiteindelijk 6000 woningen tellende Kloosterveen naar een hoger plan tillen.
De gemeente is van oordeel dat BAM zijn verplichting te bouwen niet nakomt en heeft inmiddels een kort geding aangespannen. BAM van zijn kant dringt aan op aanpassing van de plannen vanwege onverkoopbaar gebleken woningen. Ook ontbreekt het zicht op de komst van de tienduizendste bewoner van Kloosterveen.
Met de druk van de burgerij in de rug heeft – hoewel BAM tot eind augustus tijd heeft gevraagd – de gemeente eenzijdig het contract met de ontwikkelaar opgezegd. Assen beticht BAM van wanprestatie. De gemeente bereidt een schadeclaim voor en eist alle planvorming op. Ook claimt Assen de teruggave van de grond waarop Kloosterveste moet worden gebouwd. Volgens de gemeente zijn de plaatselijke woningcorporaties bereid risicodragend van de partij te zijn bij de realisatie van de omstreden wijk.
De Kloosterveners opperen een gratis parkeerkaart voor het centrum van Assen, omdat de wijkvoorzieningen ver achterblijven bij de beloften.
Op pagina 3:
Centrum Assen nog
jaren grote bouwput.

Reageer op dit artikel