nieuws

Centrum Assen nog jaren grote bouwput

bouwbreed

‘Alle verkeer gestremd. Volg de omleidingen’. Het zal de komende jaren een vertrouwd beeld zijn in Assen. De infrastructuur wordt aangepakt en de herontwikkeling van het centrum is begonnen. Uiteindelijk zullen de werkzaamheden leiden tot een beter imago voor de Drentse hoofdstad. Tot die tijd verandert Assen op diverse plaatsen in een grote bouwput.

De zandveger van Temmink Infra uit Oldenzaal veroorzaakt een metershoge zandverstuiving aan De Vaart richting centrum van Assen. De weg wordt schoongeveegd en het personeel van het bedrijf is vlak voor de noordelijke bouwvak druk bezig met de aanleg van een nieuwe riolering. ‘Niet parkeren op puinverharding’. De boodschap is duidelijk. De wegen aan beide zijden van de Vaart zijn niet begaanbaar. Wie naar het stadshart wil, moet omrijden.
Hier wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwe Blauwe As, een ingrijpend plan om Assen een betere uitstraling te geven. In de vorige eeuw zijn dammen geplaatst in de Vaart en sindsdien is het kanaal ongeschikt voor de scheepvaart. Sinds 2001, maar eigenlijk al ruim twintig jaar, is erover gediscussieerd of het al dan niet nodig was de Vaart voor 25 miljoen euro te heropenen, zodat de bezitters van plezierjachten tot in het centrum van de stad kunnen varen.
En eindelijk gaat het door. Volgend jaar zal de zwaaikom in ere zijn hersteld. Er komen beweegbare bruggen over het water en aanlegplaatsen aan de noordzijde van de Vaart. De draaikolk wordt uitgegraven tot een diepte van 27 meter. Op de plaats waar de Vaart is afgedamd is de ringweg al een aantal meters opgetild. Een aquaduct, waarvan ook sprake is geweest, heeft het niet gehaald.
Kadewanden zijn opengebroken. Aannemer Akorbouw uit Rijssen realiseert er luxe appartementen. Maar er is nog veel meer aan de hand in Assen.
Neem het winkelproject De Citadel, het visitekaartje van de revitalisering van het centrum. “Het bord is afgelopen week opgehangen”, zegt Leo van Buiten namens de gemeente. “Het was niet de beste plek in de stad, maar Bemog Projectontwikkeling gaat er 160 hoogwaardige appartementen en zeventig eengezinswoningen neerzetten. Ook komt er 13.000 vierkante meter winkelvoorziening. In 2010 moet alles klaar zijn. Na de Vaart beginnen we met het Cultureel Kwartier. De Europese aanbesteding is net rondgekomen.”
Het Cultureel Kwartier verrijst aan de kop van de Vaart. De bouw verkeert nog in een voorbereidend stadium. In het culturele complex komen een nieuw theater, een bibliotheek en een bioscoop met eronder een parkeergarage voor vijfhonderd auto’s.
“Assen krijgt weer een monumentale entree”, zegt Van Buiten. “Mensen klagen wel eens dat je de stad haast niet in kunt komen. Behalve aan bouwprojecten wordt de komende jaren ook hard gewerkt aan de verbetering van de infrastructuur.”
Het gevolg van alle bouwactiviteiten is dat Assen jarenlang in een bouwput verandert, erkent Van Buiten. Niet zonder trots vertelt hij dat Assen in het kader van de herontwikkeling, vastgelegd in de structuurvisie, jaarlijks zijn woningbouwproductie haalt. “Dat kan niet elke stad zeggen. Het is voor ons ook een imagokwestie. Met een nieuwe entree krijgen we een betere landelijke uitstraling.”

Veel projecten

Behalve de Blauwe As, De Citadel en het Cultureel Kwartier wordt de komende jaren nog veel meer gebouwd in Assen. Assen-Zuid moet als poort van het netwerk Groningen-Assen een toeristische en recreatieve trekpleister worden, Kloosterhout ll krijgt 130 bouwkavels, op het Veemarkt-terrein verrijzen kantoren, een supermarkt en woningen, het Dichtershof, het Noord-Oosten van de stad krijgt 134 appartementen en 55 rijtjeswoningen.
In het oude centrum, het zogeheten Erfgoedkwartier, gaan het Drents Museum en het Drents Archief uitbreiden en nieuwbouw plegen, Kloosterveen ll wordt een nieuwe woonwijk met 5500 woningen, met als kloppend hart Kloosterveste waar zevenhonderd woningen moeten komen in oude bouwstijl.
Het Palet krijgt 350 woningen en 10.000 vierkante meter kantoorruimte. Park Diepstroeten wordt een integratiebuurt met woningen voor verstandelijk gehandicapten en andere Assenaren en de Zwartwatersweg wordt heringericht.
Over de realisatie van Kloosterveste ligt de gemeente Assen in de clinch met bouwer BAM, hetgeen heeft geleid tot een rechtszaak die in augustus zal dienen..

Reageer op dit artikel